Nhân sự

Con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi dựa vào các chuyên gia về Nhân sự để làm cầu nối giữa các nhân viên của chúng tôi với mục tiêu và chiến lược của Công ty. Họ đóng một vai trò thiết yếu trong quá trình tuyển chọn, phát triển, thưởng và giữ chân đội ngũ nhân sự của Công ty ở những địa điểm trên khắp thế giới, cho phép tăng trưởng kinh doanh bền vững. Với nhiều vị trí phù hợp với nhiều mối quan tâm khác nhau, chúng tôi có các cơ hội việc làm nhân sự như chuyên viên tổng hợp/đối tác kinh doanh, phát triển tổ chức, đào tạo, tuyển mộ nhân tài, đãi ngộ, phúc lợi và quan hệ lao động.

Nhân sự

Con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi dựa vào các chuyên gia về Nhân sự để làm cầu nối giữa các nhân viên của chúng tôi với mục tiêu và chiến lược của Công ty. Họ đóng một vai trò thiết yếu trong quá trình tuyển chọn, phát triển, thưởng và giữ chân đội ngũ nhân sự của Công ty ở những địa điểm trên khắp thế giới, cho phép tăng trưởng kinh doanh bền vững. Với nhiều vị trí phù hợp với nhiều mối quan tâm khác nhau, chúng tôi có các cơ hội việc làm nhân sự như chuyên viên tổng hợp/đối tác kinh doanh, phát triển tổ chức, đào tạo, tuyển mộ nhân tài, đãi ngộ, phúc lợi và quan hệ lao động.

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 12
Chức danh Địa điểm Sort descending Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Junior HR Specialist
Junior HR Specialist Warsaw, MZ, PL
Warsaw, MZ, PL Human Resources Colgate-Palmolive
HR Business Associate / HR Business Partner Warsaw, MZ, PL Human Resources Colgate-Palmolive
HR Training Coordinator
HR Training Coordinator Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Human Resources Hill's Pet Nutrition
Plant HR Manager
Plant HR Manager Sanand, GJ, IN
Sanand, GJ, IN Human Resources Colgate-Palmolive
Sr HR Specialist, Workforce Planning, Engagement & Analytics Piscataway, NJ, US Human Resources Colgate-Palmolive
Global Employee Relations Manager Piscataway, NJ, US Human Resources Colgate-Palmolive
HR Business Partner
HR Business Partner Morristown, TN, US
Morristown, TN, US Human Resources Colgate-Palmolive
HRBP-PSC
HRBP-PSC Guangzhou, GD, CN
Guangzhou, GD, CN Human Resources Colgate-Palmolive
CBS Operational Services HR Assistant Guangzhou, GD, CN Human Resources Colgate-Palmolive
Talent Acquisition Administrator
Talent Acquisition Administrator Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX
Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX Human Resources Colgate-Palmolive
Future Position-HR Analyst
Future Position-HR Analyst Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX
Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX Human Resources Colgate-Palmolive
HR Business Partner
HR Business Partner Bowling Green, KY, US
Bowling Green, KY, US Human Resources Hill's Pet Nutrition