Công nghệ thông tin

Đội ngũ nhân viên Công nghệ Thông tin của chúng tôi đóng vai trò then chốt cho sự thành công trong hoạt động của công ty. Dựa trên niềm đam mê và óc sáng tạo của mình, họ triển khai công nghệ tân tiến giúp đảm bảo tất cả các chức năng theo kịp thị trường số đang phát triển nhanh chóng trên toàn cầu. Họ cung cấp những giải pháp đổi mới tới tất cả các cấp trong tổ chức, từ người đóng góp cá nhân đến thành viên của nhóm quản lý và các dịch vụ kinh doanh đa chức năng. Các việc làm IT phổ biến bao gồm lập trình, bảo mật, kiến trúc dữ liệu, phân tích mạng, quản trị hệ thống và quản lý dự án, cùng cơ hội việc làm tại các địa điểm trung tâm dịch vụ của doanh nghiệp, khu vực và kinh doanh.

Công nghệ thông tin

Đội ngũ nhân viên Công nghệ Thông tin của chúng tôi đóng vai trò then chốt cho sự thành công trong hoạt động của công ty. Dựa trên niềm đam mê và óc sáng tạo của mình, họ triển khai công nghệ tân tiến giúp đảm bảo tất cả các chức năng theo kịp thị trường số đang phát triển nhanh chóng trên toàn cầu. Họ cung cấp những giải pháp đổi mới tới tất cả các cấp trong tổ chức, từ người đóng góp cá nhân đến thành viên của nhóm quản lý và các dịch vụ kinh doanh đa chức năng. Các việc làm IT phổ biến bao gồm lập trình, bảo mật, kiến trúc dữ liệu, phân tích mạng, quản trị hệ thống và quản lý dự án, cùng cơ hội việc làm tại các địa điểm trung tâm dịch vụ của doanh nghiệp, khu vực và kinh doanh.

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 4, Kết quả 1 đến 25
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Program Manager, Global IT
Program Manager, Global IT Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Information Technology Business Analyst-SAP (WM or EWM) Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX Information Technology Colgate-Palmolive
Information Technology Business Analyst- SAP Logistics (3PLs Integration) Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX Information Technology Colgate-Palmolive
Infrastructure Site Coordinator/Analyst Morristown, TN, US Information Technology Colgate-Palmolive
Full Stack Developer
Full Stack Developer Dublin, D, IE
Dublin, D, IE Information Technology Colgate-Palmolive
Information Technology Business Analyst- SAP (MM, PP, QM, LE-WMS or LE-TRA) Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX Information Technology Colgate-Palmolive
DevOps Engineer
DevOps Engineer Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
SAP Basis Administrator
SAP Basis Administrator Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Data Engineer - Associate Analyst - Data Engineer I Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Systems Architect, Global Marketing Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Associate Analyst / Business Analyst Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Threat Intelligence - Security Operations Senior Associate / Specialist Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Information Security Operations Center Analyst Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Web Coordinator
Web Coordinator Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
IT Operations Analyst
IT Operations Analyst Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Product Manager, eCommerce
Product Manager, eCommerce Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Collaboration (Google Workspace) - Executive Associate/ Associate Analyst Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Data Engineer
Data Engineer Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Digital Data Architect Lead
Digital Data Architect Lead Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Business Process Analyst - SAP SD
Business Process Analyst - SAP SD Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX
Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX Information Technology Colgate-Palmolive
Automation Testing - Assistant Manager / Manager Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
FICO - FP&A - Business Analyst Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
LAN - Technical Analyst
LAN - Technical Analyst Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Full Stack Developer
Full Stack Developer Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Application Security Engineer, eCommerce Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive