Công nghệ thông tin

Đội ngũ nhân viên Công nghệ Thông tin của chúng tôi đóng vai trò then chốt cho sự thành công trong hoạt động của công ty. Dựa trên niềm đam mê và óc sáng tạo của mình, họ triển khai công nghệ tân tiến giúp đảm bảo tất cả các chức năng theo kịp thị trường số đang phát triển nhanh chóng trên toàn cầu. Họ cung cấp những giải pháp đổi mới tới tất cả các cấp trong tổ chức, từ người đóng góp cá nhân đến thành viên của nhóm quản lý và các dịch vụ kinh doanh đa chức năng. Các việc làm IT phổ biến bao gồm lập trình, bảo mật, kiến trúc dữ liệu, phân tích mạng, quản trị hệ thống và quản lý dự án, cùng cơ hội việc làm tại các địa điểm trung tâm dịch vụ của doanh nghiệp, khu vực và kinh doanh.

Công nghệ thông tin

Đội ngũ nhân viên Công nghệ Thông tin của chúng tôi đóng vai trò then chốt cho sự thành công trong hoạt động của công ty. Dựa trên niềm đam mê và óc sáng tạo của mình, họ triển khai công nghệ tân tiến giúp đảm bảo tất cả các chức năng theo kịp thị trường số đang phát triển nhanh chóng trên toàn cầu. Họ cung cấp những giải pháp đổi mới tới tất cả các cấp trong tổ chức, từ người đóng góp cá nhân đến thành viên của nhóm quản lý và các dịch vụ kinh doanh đa chức năng. Các việc làm IT phổ biến bao gồm lập trình, bảo mật, kiến trúc dữ liệu, phân tích mạng, quản trị hệ thống và quản lý dự án, cùng cơ hội việc làm tại các địa điểm trung tâm dịch vụ của doanh nghiệp, khu vực và kinh doanh.

Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 5, Kết quả 1 đến 25
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Expert - Data Visualization Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Full stack - Associate Analyst / Business Analyst Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Security Engineer - DLP
Security Engineer - DLP Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
SAP SD - Business Specialist Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
SAP PP - Business Specialist/Sr. Business Specialist Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Business Analyst, Finance Dublin, D, IE Information Technology Colgate-Palmolive
Information Security OT Engineer Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
IT Intern- Governance
IT Intern- Governance Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
SAP BASIS - Associate Analyst / Technical Analyst Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Expert, Data Engineering
Expert, Data Engineering Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
SAP BW - Specialist/Sr. Specialist Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
GITSC - Technology Associate Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Database Developer / Administrator Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Hybris Developer, eCommerce
Hybris Developer, eCommerce Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
C4C - Sr. Associate Specialist / Specialist Integration Development Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
RPA Solution /Technical Architect Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
SAP APO SNP - Business Specialist / Sr. Business Specialist Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Automation Testing - Sr. Technology Associate / Technical Specialist Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Business Analyst - Marketing, Digital Applications & Analytics Dublin, D, IE Information Technology Colgate-Palmolive
SAP FICO - Business Specialist Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
SAP SD/Retail - Business Process Architect Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
SAP PPDS - Business Specialist / Sr. Business Specialist Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Full Stack Development - Specialist/Sr. Specialist Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
AWS Cloud System Engineer
AWS Cloud System Engineer Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Manager - HR Systems
Manager - HR Systems Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive