Nhân sự

Con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi dựa vào các chuyên gia về Nhân sự để làm cầu nối giữa các nhân viên của chúng tôi với mục tiêu và chiến lược của Công ty. Họ đóng một vai trò thiết yếu trong quá trình tuyển chọn, phát triển, thưởng và giữ chân đội ngũ nhân sự của Công ty ở những địa điểm trên khắp thế giới, cho phép tăng trưởng kinh doanh bền vững. Với nhiều vị trí phù hợp với nhiều mối quan tâm khác nhau, chúng tôi có các cơ hội việc làm nhân sự như chuyên viên tổng hợp/đối tác kinh doanh, phát triển tổ chức, đào tạo, tuyển mộ nhân tài, đãi ngộ, phúc lợi và quan hệ lao động.

Nhân sự

Con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi dựa vào các chuyên gia về Nhân sự để làm cầu nối giữa các nhân viên của chúng tôi với mục tiêu và chiến lược của Công ty. Họ đóng một vai trò thiết yếu trong quá trình tuyển chọn, phát triển, thưởng và giữ chân đội ngũ nhân sự của Công ty ở những địa điểm trên khắp thế giới, cho phép tăng trưởng kinh doanh bền vững. Với nhiều vị trí phù hợp với nhiều mối quan tâm khác nhau, chúng tôi có các cơ hội việc làm nhân sự như chuyên viên tổng hợp/đối tác kinh doanh, phát triển tổ chức, đào tạo, tuyển mộ nhân tài, đãi ngộ, phúc lợi và quan hệ lao động.

Nhân sự

Con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi dựa vào các chuyên gia về Nhân sự để làm cầu nối giữa các nhân viên của chúng tôi với mục tiêu và chiến lược của Công ty. Họ đóng một vai trò thiết yếu trong quá trình tuyển chọn, phát triển, thưởng và giữ chân đội ngũ nhân sự của Công ty ở những địa điểm trên khắp thế giới, cho phép tăng trưởng kinh doanh bền vững. Với nhiều vị trí phù hợp với nhiều mối quan tâm khác nhau, chúng tôi có các cơ hội việc làm nhân sự như chuyên viên tổng hợp/đối tác kinh doanh, phát triển tổ chức, đào tạo, tuyển mộ nhân tài, đãi ngộ, phúc lợi và quan hệ lao động.

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 13 của 13
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
HR Business Partner
HR Business Partner Hout Bay, WC, ZA
Hout Bay, WC, ZA Human Resources Hill's Pet Nutrition
Internship | CBS
Internship | CBS Sao Paulo, SP, BR
Sao Paulo, SP, BR Human Resources Colgate-Palmolive
HR Coordinator
HR Coordinator Castiglione delle Stiviere, 25, IT
Castiglione delle Stiviere, 25, IT Human Resources Hill's Pet Nutrition
HRBP
HRBP Paris, 75, FR
Paris, 75, FR Human Resources Colgate-Palmolive
HR Business Associate (Campus Hiring & Employer Branding) Mumbai, MH, IN Human Resources Colgate-Palmolive
HR Business Partner
HR Business Partner Washington Court House, OH, US
Washington Court House, OH, US Human Resources Hill's Pet Nutrition
HR Business Partner
HR Business Partner Clinton, OK, US
Clinton, OK, US Human Resources Hill's Pet Nutrition
HR Business Partner
HR Business Partner Piraeus, A1, GR
Piraeus, A1, GR Human Resources Colgate-Palmolive
TA and Development Partner, CEE Hub Warsaw, MZ, PL Human Resources Colgate-Palmolive
Benefits Analyst
Benefits Analyst New York, NY, US
New York, NY, US Human Resources Colgate-Palmolive
Responsable Paie & ADP H/F - CDD Colombes, 92, FR Human Resources Colgate-Palmolive
Business HR Associate
Business HR Associate Gebze - Kocaeli, 41, TR
Gebze - Kocaeli, 41, TR Human Resources Colgate-Palmolive
Associate Project Manager, Global Learni Piscataway, NJ, US Human Resources Colgate-Palmolive