Phân tích

Phân tích dữ liệu là một năng lực chiến lược chủ chốt giúp tổ chức có thể đưa ra các quyết định nhanh hơn, thông minh hơn. Nhân viên Phân tích Dữ liệu của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các bộ phận chức năng để hiểu rõ nhu cầu và xây dựng các giải pháp hiệu quả. Họ tận dụng dịch vụ của các nhà cung cấp chiến lược chủ chốt và hướng dẫn quá trình phát triển năng lực phục vụ chung trong nội bộ. Chúng tôi có các cơ hội việc làm về Phân tích Dữ liệu tại các đơn vị Thành viên và trung tâm dịch vụ kinh doanh tập trung của chúng tôi.

Phân tích

Phân tích dữ liệu là một năng lực chiến lược chủ chốt giúp tổ chức có thể đưa ra các quyết định nhanh hơn, thông minh hơn. Nhân viên Phân tích Dữ liệu của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các bộ phận chức năng để hiểu rõ nhu cầu và xây dựng các giải pháp hiệu quả. Họ tận dụng dịch vụ của các nhà cung cấp chiến lược chủ chốt và hướng dẫn quá trình phát triển năng lực phục vụ chung trong nội bộ. Chúng tôi có các cơ hội việc làm về Phân tích Dữ liệu tại các đơn vị Thành viên và trung tâm dịch vụ kinh doanh tập trung của chúng tôi.

Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 12
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Sr. Specialist/Assistant Manager - Business Analytics Mumbai, MH, IN Analytics Colgate-Palmolive
Specialist, Business Analytics Mumbai, MH, IN Analytics Colgate-Palmolive
Specialist - Business Analytics Mumbai, MH, IN Analytics Colgate-Palmolive
Sr. Analyst - Analytics
Sr. Analyst - Analytics Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Analytics Colgate-Palmolive
CXEC Analyst - Summer Intern Topeka, KS, US Analytics Hill's Pet Nutrition
Data Analyst / Sr. Analyst - Analytics Mumbai, MH, IN Analytics Colgate-Palmolive
Analyst - Advanced Analytics (MMM) Mumbai, MH, IN Analytics Colgate-Palmolive
Manager, Global Media & Digital Effectiveness Analytics New York, NY, US Analytics Colgate-Palmolive
Manager Global Pricing & RGM Analytics New York, NY, US Analytics Colgate-Palmolive
Manager, Global Marketing Effectiveness Analytics New York, NY, US Analytics Colgate-Palmolive
Asst. Manager/ Sr Specialist - Business Analytics Mumbai, MH, IN Analytics Colgate-Palmolive
Sr. Specialist / Assistant Manager - Data Architecture Mumbai, MH, IN Analytics Colgate-Palmolive