Chất lượng

Cam kết về chất lượng là điều thiết yếu trong mọi việc chúng tôi làm. Đội ngũ nhân viên QC kiểm soát chất lượng của chúng tôi đảm bảo chúng tôi luôn tuân theo những tiêu chuẩn cao nhất về hiệu quả của sản phẩm, tính nhất quán, an toàn và giá trị. Họ đảm bảo chúng tôi tuân thủ các Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn cầu của Colgate, đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu của chính phủ và kỳ vọng của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò phổ biến bao gồm chuyên viên hóa học phân tích, giám sát phòng thí nghiệm phân tích, chuyên gia về tuân thủ, chuyên viên lập tài liệu, trợ lý an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng sản xuất, chuyên viên hóa học thực vật, chuyên viên sinh học thực vật, kỹ sư chất lượng và quản lý hệ thống chất lượng.

Chất lượng

Cam kết về chất lượng là điều thiết yếu trong mọi việc chúng tôi làm. Đội ngũ nhân viên QC kiểm soát chất lượng của chúng tôi đảm bảo chúng tôi luôn tuân theo những tiêu chuẩn cao nhất về hiệu quả của sản phẩm, tính nhất quán, an toàn và giá trị. Họ đảm bảo chúng tôi tuân thủ các Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn cầu của Colgate, đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu của chính phủ và kỳ vọng của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò phổ biến bao gồm chuyên viên hóa học phân tích, giám sát phòng thí nghiệm phân tích, chuyên gia về tuân thủ, chuyên viên lập tài liệu, trợ lý an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng sản xuất, chuyên viên hóa học thực vật, chuyên viên sinh học thực vật, kỹ sư chất lượng và quản lý hệ thống chất lượng.

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 11
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Regulatory Affairs Manager - Medicinal Products & Food Supplements Therwil, BL, CH Product Safety, Regulatory & Quality (Inactive) Colgate-Palmolive
Analytical Technologies Specialist Topeka, KS, US Quality Hill's Pet Nutrition
GTC Micro Lab Leader
GTC Micro Lab Leader Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Quality Colgate-Palmolive
Quality Chemist
Quality Chemist Emporia, KS, US
Emporia, KS, US Quality Hill's Pet Nutrition
Compliance Team Leader
Compliance Team Leader Hodges, SC, US
Hodges, SC, US Quality Colgate-Palmolive
Chemist
Chemist Hodges, SC, US
Hodges, SC, US Quality Colgate-Palmolive
Microbiology Supervisor
Microbiology Supervisor Hodges, SC, US
Hodges, SC, US Quality Colgate-Palmolive
Quality Chemist
Quality Chemist Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Quality Hill's Pet Nutrition
Quality Chemist
Quality Chemist Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Quality Hill's Pet Nutrition
Quality Engineer
Quality Engineer Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Quality Hill's Pet Nutrition
Quality Engineer
Quality Engineer Burlington, NJ, US
Burlington, NJ, US Quality Colgate-Palmolive