Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 4, Kết quả 1 đến 25 của 82
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Accounts Receivable Jr. Analyst - Future Position Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX Finance Colgate-Palmolive
Financial Planning Specialist
Financial Planning Specialist Santo Domingo, 01, DO
Santo Domingo, 01, DO Finance Colgate-Palmolive
Associate Analyst II - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Bilingual Collections Agent - Talent Pool
Bilingual Collections Agent - Talent Pool Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX
Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX Finance Colgate-Palmolive
Analyst - Finance
Analyst - Finance Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Cost Accounting Analyst
Cost Accounting Analyst Gebze - Kocaeli, 34, TR
Gebze - Kocaeli, 34, TR Finance Colgate-Palmolive
Finance Team Leader
Finance Team Leader Bowling Green, KY, US
Bowling Green, KY, US Finance Hill's Pet Nutrition
Financial Accountant
Financial Accountant Hout Bay, WC, ZA
Hout Bay, WC, ZA Finance Hill's Pet Nutrition
Sr. Tax Analyst
Sr. Tax Analyst Guatemala, GU, GT
Guatemala, GU, GT Finance Colgate-Palmolive
CBS Credit To Cash Analyst
CBS Credit To Cash Analyst Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX
Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX Finance Colgate-Palmolive
Manager - Budget & Planning
Manager - Budget & Planning Selangor, 10, MY
Selangor, 10, MY Finance Colgate-Palmolive
Financial Analyst (Treasury for Andean Region) Cali, VAC, CO Finance Colgate-Palmolive
Senior Budget & Planning Analyst Midrand, GT, ZA Finance Colgate-Palmolive
2023 Finance Graduate Program Midrand, GT, ZA Finance Colgate-Palmolive
CD Finance Specialist
CD Finance Specialist Istanbul, 34, TR
Istanbul, 34, TR Finance Colgate-Palmolive
Credit To Cash Analyst (Temporary)
Credit To Cash Analyst (Temporary) Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX
Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX Finance Colgate-Palmolive
Associate Analyst I - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Director Corporate Treasury
Director Corporate Treasury New York, NY, US
New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Associate Analyst I - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Process Value Architect
Process Value Architect Warsaw, MZ, PL
Warsaw, MZ, PL Finance Colgate-Palmolive
Associate Finance Manager Supply Chain Piscataway, NJ, US Finance Colgate-Palmolive
Associate Analyst II - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Associate Analyst I - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Credit to Cash Analyst (Collections & Deductions) Temporary Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX Finance Colgate-Palmolive
Accounts Receivable Specialist
Accounts Receivable Specialist Hong Kong, HK, CN
Hong Kong, HK, CN Finance Hill's Pet Nutrition