Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 21
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Intern - Tax
Intern - Tax New York, NY, US
New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Intern - Financial Reporting
Intern - Financial Reporting New York, NY, US
New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Treasury Operations Analyst
Treasury Operations Analyst New York, NY, US
New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Financial Analyst
Financial Analyst Sao Paulo, SP, BR
Sao Paulo, SP, BR Finance Hill's Pet Nutrition
Finance Intern- Morristown, Tennessee Morristown, TN, US Finance Colgate-Palmolive
Junior Credit to Cash Accountant / Credit to Cash Accountant Warsaw, MZ, PL Finance Colgate-Palmolive
Corporate Senior Auditor
Corporate Senior Auditor Warsaw, MZ, PL
Warsaw, MZ, PL Finance Colgate-Palmolive
Cost Specialist
Cost Specialist Sao Paulo, SP, BR
Sao Paulo, SP, BR Finance Colgate-Palmolive
Financial Planning & Analysis - Assistant Manager (2) Bangkok, 10, TH Finance Colgate-Palmolive
Manager, International Tax Reporting New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Supply Chain Finance - Associate Analyst I Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Collections & Deductions EDI Analyst
Collections & Deductions EDI Analyst Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX
Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX Finance Colgate-Palmolive
Financial Analyst (f/m/d) - Home Care Hamburg, HH, DE Finance Colgate-Palmolive
Regional Treasury Analyst
Regional Treasury Analyst Hong Kong, 91, CN
Hong Kong, 91, CN Finance Colgate-Palmolive
Associate Analyst I - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Credit to Cash Accountant with Dutch Warsaw, MZ, PL Finance Colgate-Palmolive
Financial Analyst (Greenwood) Hodges, SC, US Finance Colgate-Palmolive
Credit to Cash Accountant with French Warsaw, MZ, PL Finance Colgate-Palmolive
Financial Planning & Analysis - Assistant Manager Bangkok, 10, TH Finance Colgate-Palmolive
Source to Pay Analyst
Source to Pay Analyst Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX
Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX Finance Colgate-Palmolive
Commercial Financial Analyst
Commercial Financial Analyst Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX
Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX Finance Colgate-Palmolive