Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 2, Kết quả 1 đến 25 của 38
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Accounts Receivable Specialist
Accounts Receivable Specialist Hong Kong, HK, CN
Hong Kong, HK, CN Finance Hill's Pet Nutrition
Analyst - Finance
Analyst - Finance Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Financial Analyst, Hill's ANZ Sydney, NSW, AU Finance Hill's Pet Nutrition
Junior Analyst - Finance
Junior Analyst - Finance Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Associate Analyst I/II - Supply Chain Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Finance Analyst
Finance Analyst Etten-Leur, NB, NL
Etten-Leur, NB, NL Finance Hill's Pet Nutrition
Finance Analyst
Finance Analyst Hustopece, JM, CZ
Hustopece, JM, CZ Finance Hill's Pet Nutrition
Supply Chain Finance Analyst
Supply Chain Finance Analyst Guatemala, GU, GT
Guatemala, GU, GT Finance Colgate-Palmolive
Associate Director, International Tax Reporting New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Financial Planning Specialist
Financial Planning Specialist Santo Domingo, 01, DO
Santo Domingo, 01, DO Finance Colgate-Palmolive
CBS Credit to Cash Analyst (Hello) Temporary
CBS Credit to Cash Analyst (Hello) Temporary Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX
Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX Finance Colgate-Palmolive
Associate Analyst I - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Administrative Assistant
Administrative Assistant Panama, 8, PA
Panama, 8, PA Finance Colgate-Palmolive
Plant Controller - Hill's Orangeburg, South Carolina Plant Orangeburg, SC, US Finance Hill's Pet Nutrition
Plant Controller - Hill's Clinton, Oklahoma Plant Clinton, OK, US Finance Hill's Pet Nutrition
Plant Controller - Hill's Washington Court House, Ohio Plant Washington Court House, OH, US Finance Hill's Pet Nutrition
Financial Analyst, Costing
Financial Analyst, Costing Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Finance Colgate-Palmolive
Commercial Finance Specialist Bangkok, 10, TH Finance Hill's Pet Nutrition
Payroll & Finance Accountant Surrey, ENG, GB Finance Colgate-Palmolive
Analyst - Finance
Analyst - Finance Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Cost Accounting Analyst
Cost Accounting Analyst Gebze - Kocaeli, 34, TR
Gebze - Kocaeli, 34, TR Finance Colgate-Palmolive
Finance Manager, North America NVO & Media New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Financial Analyst, CP Skin Health Scottsdale, AZ, US Finance Skin Health Group
Associate Analyst I/ II- Supply Chain Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Jr. Commercial Finance Analyst Tokyo, 13, JP Finance Hill's Pet Nutrition