Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 2, Kết quả 1 đến 25
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Associate Analyst I - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
STAGE - Contrôle de gestion Paris, 75, FR Finance Filorga
Assistant Manager - Accounting & Internal Audit Bangkok, 10, TH Finance Colgate-Palmolive
Associate Analyst I - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Finance Analyst
Finance Analyst Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Finance Hill's Pet Nutrition
Finance Analyst, Sustainability Global Supply Chain New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Analyst - Finance
Analyst - Finance Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Commercial Finance Partner
Commercial Finance Partner Amsterdam, NH, NL
Amsterdam, NH, NL Finance Colgate-Palmolive
Customer Development Finance Partner H/F Colombes, 92, FR Finance Colgate-Palmolive
Senior Brand Accounting Analyst Midrand, GT, ZA Finance Colgate-Palmolive
Cost Trainee - (Fixed Term Contract for 11 months) Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Manager, Tax Planning & Support New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Senior Manager External Reporting and Technical Accounting New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Plant Finance Manager
Plant Finance Manager Sricity, AP, IN
Sricity, AP, IN Finance Colgate-Palmolive
Finance Planning Analyst
Finance Planning Analyst Sao Paulo, SP, BR
Sao Paulo, SP, BR Finance Colgate-Palmolive
Customer Finance Analyst
Customer Finance Analyst San Jose, SJ, CR
San Jose, SJ, CR Finance Colgate-Palmolive
Associate Analyst I - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Senior Analyst, Financial Reporting New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Associate Manager, International Tax Reporting New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Junior Analyst - Finance
Junior Analyst - Finance Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Nordic Finance Student
Nordic Finance Student Copenhagen, 84, DK
Copenhagen, 84, DK Finance Hill's Pet Nutrition
Treasury Operations Analyst
Treasury Operations Analyst New York, NY, US
New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Junior Automation Specialist Warsaw, MZ, PL Finance Colgate-Palmolive
CBS Source to Pay Analyst (Temporary) 1
CBS Source to Pay Analyst (Temporary) 1 Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX
Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX Finance Colgate-Palmolive
Finance Manager, Target
Finance Manager, Target Minneapolis, MN, US
Minneapolis, MN, US Finance Colgate-Palmolive