Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 2, Kết quả 1 đến 25 của 33
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Regional Finance Analyst
Regional Finance Analyst Santo Domingo, 01, DO
Santo Domingo, 01, DO Finance Colgate-Palmolive
CBS Credit to Cash Analyst - Temporary
CBS Credit to Cash Analyst - Temporary Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX
Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX Finance Colgate-Palmolive
Senior Budget & Planning Analyst Midrand, GT, ZA Finance Colgate-Palmolive
Financial Analyst - Pricing
Financial Analyst - Pricing Kansas City, KS, US
Kansas City, KS, US Finance Hill's Pet Nutrition
Associate Analyst I/II - Supply Chain Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Tax CoE Analyst, Jr
Tax CoE Analyst, Jr Guatemala, GU, GT
Guatemala, GU, GT Finance Colgate-Palmolive
Cost Accounting Analyst
Cost Accounting Analyst Gebze - Kocaeli, 34, TR
Gebze - Kocaeli, 34, TR Finance Colgate-Palmolive
Associate Analyst I - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Finance Analyst - General Accounting & Tax Sydney, NSW, AU Finance Colgate-Palmolive
Finance Analyst, Hill's Richmond, Indiana Plant Richmond, IN, US Finance Hill's Pet Nutrition
Financial Analyst
Financial Analyst Kansas City, KS, US
Kansas City, KS, US Finance Hill's Pet Nutrition
Customer Finance Analyst
Customer Finance Analyst Panama, 8, PA
Panama, 8, PA Finance Colgate-Palmolive
Commercial Finance Analyst
Commercial Finance Analyst Surrey, ENG, GB
Surrey, ENG, GB Finance Hill's Pet Nutrition
Analyst - Finance
Analyst - Finance Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Controlling Specialist
Controlling Specialist Istanbul, 34, TR
Istanbul, 34, TR Finance Colgate-Palmolive
Senior Manager, Tax Planning & Support New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Plant Controller
Plant Controller Gebze - Kocaeli, 41, TR
Gebze - Kocaeli, 41, TR Finance Colgate-Palmolive
Customer Development Finance Manager Surrey, ENG, GB Finance Colgate-Palmolive
Associate Analyst I/II - Supply Chain Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Tax Supervisor
Tax Supervisor Istanbul, 34, TR
Istanbul, 34, TR Finance Colgate-Palmolive
Finance Analyst
Finance Analyst Etten-Leur, NB, NL
Etten-Leur, NB, NL Finance Hill's Pet Nutrition
Cost Coordinator
Cost Coordinator Cali, VAC, CO
Cali, VAC, CO Finance Colgate-Palmolive
Commercial Financial Analyst Nordic Copenhagen, 84, DK Finance Hill's Pet Nutrition
CP Skin Health Commercial Finance Manager Scottsdale, AZ, US Finance Skin Health Group
Customer Development Finance Manager Taguig, 00, PH Finance Colgate-Palmolive