Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 23
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Finance Specialist (Topeka) Topeka, KS, US Finance Hill's Pet Nutrition
Financial Planning and Analysis Executive Bangkok, 10, TH Finance Colgate-Palmolive
Budget and Planning Analyst
Budget and Planning Analyst Guatemala, GU, GT
Guatemala, GU, GT Finance Colgate-Palmolive
Accounts Payable Analyst
Accounts Payable Analyst Guatemala, GU, GT
Guatemala, GU, GT Finance Colgate-Palmolive
Bilingual Customer Service Agent 1
Bilingual Customer Service Agent 1 Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX
Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX Finance Colgate-Palmolive
Project Finance Analyst - Credit to Cash Villawood, NSW, AU Finance Colgate-Palmolive
Accounts Payable - Junior Analyst Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
General Accounting - Associate Analyst I Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Financial Planning & Analysis - Assistant Manager Bangkok, 10, TH Finance Colgate-Palmolive
Associate Director, Corporate Audit New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Sr. Auditor
Sr. Auditor New York, NY, US
New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Intern - International Tax
Intern - International Tax New York, NY, US
New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Commercial Finance Controller Budapest, BU, HU Finance Colgate-Palmolive
Supply Chain Finance - Associate Analyst I/II Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Budget & Planning Finance Analyst - 12 Month FTC Surrey, ENG, GB Finance Colgate-Palmolive
Commercial Finance Manager
Commercial Finance Manager Bangkok, 10, TH
Bangkok, 10, TH Finance Hill's Pet Nutrition
Junior Credit to Cash Accountant / Credit to Cash Accountant Warsaw, MZ, PL Finance Colgate-Palmolive
Corporate Senior Auditor
Corporate Senior Auditor Warsaw, MZ, PL
Warsaw, MZ, PL Finance Colgate-Palmolive
Senior Analyst - Finance
Senior Analyst - Finance Selangor, 10, MY
Selangor, 10, MY Finance Colgate-Palmolive
Commercial Finance Analyst - Switzerland / Austria (m/f/d) Therwil, HH, DE Finance Colgate-Palmolive
Accounting Executive
Accounting Executive Bangkok, 10, TH
Bangkok, 10, TH Finance Hill's Pet Nutrition
Credit to Cash Accountant with Dutch Warsaw, MZ, PL Finance Colgate-Palmolive
Nordic Financial Controller
Nordic Financial Controller Copenhagen, 84, DK
Copenhagen, 84, DK Finance Hill's Pet Nutrition