Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 12
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Credit to Cash Assistant
Credit to Cash Assistant Warsaw, MZ, PL
Warsaw, MZ, PL Finance Colgate-Palmolive
Accounts Payable Analyst
Accounts Payable Analyst Guatemala, GU, GT
Guatemala, GU, GT Finance Colgate-Palmolive
Supply Chain Analyst Intern Topeka, KS, US Finance Hill's Pet Nutrition
Executive - Account Receivable Selangor, 10, MY Finance Colgate-Palmolive
Junior Commercial Finance Analyst Tokyo, 13, JP Finance Hill's Pet Nutrition
Junior Credit to Cash Accountant / Credit to Cash Accountant Warsaw, MZ, PL Finance Colgate-Palmolive
Accounting & Tax Manager, Poland & Baltics Warsaw, MZ, PL Finance Colgate-Palmolive
CDT Finance Analyst
CDT Finance Analyst Auckland, NZ
Auckland, NZ Finance Colgate-Palmolive
Commercial Finance Manager (m/w/d) Hamburg, HH, DE Finance Colgate-Palmolive
Credit to Cash Accountant with French Warsaw, MZ, PL Finance Colgate-Palmolive
Finance Intern- Budget & Planning New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Finance Management Trainee
Finance Management Trainee Selangor, 10, MY
Selangor, 10, MY Finance Colgate-Palmolive