Cơ hội dành cho sinh viên

Bạn có phải là một sinh viên ham học hỏi và sáng tạo, đồng thuận với các giá trị và văn hóa của chúng tôi không? Chúng tôi chào đón bạn tham gia đội ngũ Colgate-Palmolive!

Cơ hội thực tập của chúng tôi được thiết kế để giảng dạy. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội nâng cao và có được những kiến thức cần thiết cho sự phát triển nghề nghiệp và vai trò lãnh đạo trong tương lai của mình.

Trong thời gian thực tập, bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý các dự án độc đáo, đóng góp vào giá trị cải thiện không ngừng của Colgate, trong khi vẫn luôn được bộ phận Nhân sự hỗ trợ trong suốt tiến trình.

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 18
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Graduate Trainee
Graduate Trainee Almaty, ALA, KZ
Almaty, ALA, KZ Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Sales Administration Analyst
Sales Administration Analyst Sao Paulo, SP, BR
Sao Paulo, SP, BR Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Engineering Intership | EHS
Engineering Intership | EHS Sao Paulo, SP, BR
Sao Paulo, SP, BR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Digital Marketing Internship
Digital Marketing Internship Sao Paulo, SP, BR
Sao Paulo, SP, BR Marketing Colgate-Palmolive
Internship - Quality Control
Internship - Quality Control Sao Bernardo do Campo, SP, BR
Sao Bernardo do Campo, SP, BR Quality Colgate-Palmolive
Customer Development Trainee Prague, PR, CZ Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Intern - International Tax
Intern - International Tax New York, NY, US
New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Professional Marketing Assistant Warsaw, MZ, PL Marketing Colgate-Palmolive
Application & Software Development Internship Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Assistant Brand Manager
Assistant Brand Manager Brussels, BRU, BE
Brussels, BRU, BE Marketing Colgate-Palmolive
Retail Marketing Student
Retail Marketing Student Copenhagen, 84, DK
Copenhagen, 84, DK Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
eCommerce Analyst (limited contract) Prague, PR, CZ Customer Development/Sales Hill's Pet Nutrition
Infrastructure Cloud Internship
Infrastructure Cloud Internship Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Retail Marketing Trainee
Retail Marketing Trainee Prague, PR, CZ
Prague, PR, CZ Marketing Colgate-Palmolive
Stage - Retail Marketing
Stage - Retail Marketing Amsterdam, NH, NL
Amsterdam, NH, NL Marketing Colgate-Palmolive
Trainee Development Program (Marketing/Sales/Finance) Prague, PR, CZ Customer Development/Sales Hill's Pet Nutrition
Commercial Trainee
Commercial Trainee Midrand, GT, ZA
Midrand, GT, ZA Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
IT Operations Internship
IT Operations Internship Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive