• Nhóm đa dạng các đồng nghiệp Colgate-Palmolive chia sẻ những cái ôm ấm áp

  Đa dạng, Công Bằng & Hội nhập

  Là một công ty toàn cầu thực sự, hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sự hội nhập và đa dạng trong văn hóa doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng chính sự khác biệt của mỗi cá nhân sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Đó chính là lý do ở những nơi làm việc trên khắp thế giới, chúng tôi luôn trân trọng những điểm khác biệt ấy và củng cố một văn hóa hội nhập trong công ty. Chúng tôi đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đánh giá cao những đóng góp của mọi cá nhân.

Đa dạng, Công Bằng & Hội nhập

Là một công ty toàn cầu thực sự, hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sự hội nhập và đa dạng trong văn hóa doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng chính sự khác biệt của mỗi cá nhân sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Đó chính là lý do ở những nơi làm việc trên khắp thế giới, chúng tôi luôn trân trọng những điểm khác biệt ấy và củng cố một văn hóa hội nhập trong công ty. Chúng tôi đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đánh giá cao những đóng góp của mọi cá nhân.

Cam Kết của Chúng Tôi

Tại Colgate-Palmolive, chúng tôi cam kết đặt con người làm ưu tiên hàng đầu. Với hàng tỷ người tiêu dùng trên khắp thế giới, chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận tầm quan trọng của nguyên tắc lấy con người làm trung tâm trong mọi hành động. Các giá trị cốt lõi của chúng tôi, quan tâm, làm việc nhóm trên phạm vi toàn cầu và cải tiến liên tục, được xây dựng lồng vào văn hóa doanh nghiệp hội nhập và đa dạng mà chúng tôi hướng đến: văn hóa đoàn kết bởi chung một trái tim quan tâm sâu sắc tới việc tạo dựng một tương lai tươi sáng hơn, mạnh khỏe hơn cho tất cả mọi người. Văn hóa dựa trên thái độ lạc quan và niềm tin tuyệt đối vào một thế giới tốt đẹp hơn. Bởi chúng ta đang thực hiện điều đó cùng nhau mỗi ngày.

 

Cam Kết của Chúng Tôi

Tại Colgate-Palmolive, chúng tôi cam kết đặt con người làm ưu tiên hàng đầu. Với hàng tỷ người tiêu dùng trên khắp thế giới, chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận tầm quan trọng của nguyên tắc lấy con người làm trung tâm trong mọi hành động. Các giá trị cốt lõi của chúng tôi, quan tâm, làm việc nhóm trên phạm vi toàn cầu và cải tiến liên tục, được xây dựng lồng vào văn hóa doanh nghiệp hội nhập và đa dạng mà chúng tôi hướng đến: văn hóa đoàn kết bởi chung một trái tim quan tâm sâu sắc tới việc tạo dựng một tương lai tươi sáng hơn, mạnh khỏe hơn cho tất cả mọi người. Văn hóa dựa trên thái độ lạc quan và niềm tin tuyệt đối vào một thế giới tốt đẹp hơn. Bởi chúng ta đang thực hiện điều đó cùng nhau mỗi ngày.

 • Nhóm nhân viên Colgate-Palmolive đặt tay lên nhau để thể hiện sự đoàn kết

  Dẫn Đầu Bằng Tính Đa Dạng

  Chúng tôi nỗ lực để được các nhân viên, khách hàng, cổ đông, các hãng cùng ngành và các cộng đồng trên toàn cầu mà chúng tôi phục vụ công nhận là thương hiệu dẫn đầu về tính đa dạng và hội nhập toàn cầu.

  Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo lực lượng lao động của mình thể hiện tính đa dạng của người tiêu dùng, khách hàng và các đối tác kinh doanh trên khắp thế giới.

  Chúng tôi thể hiện cam kết của mình bằng việc trân quý những kinh nghiệm riêng và sự đóng góp của tất cả mọi người.

Dẫn Đầu Bằng Tính Đa Dạng

Chúng tôi nỗ lực để được các nhân viên, khách hàng, cổ đông, các hãng cùng ngành và các cộng đồng trên toàn cầu mà chúng tôi phục vụ công nhận là thương hiệu dẫn đầu về tính đa dạng và hội nhập toàn cầu.

Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo lực lượng lao động của mình thể hiện tính đa dạng của người tiêu dùng, khách hàng và các đối tác kinh doanh trên khắp thế giới.

Chúng tôi thể hiện cam kết của mình bằng việc trân quý những kinh nghiệm riêng và sự đóng góp của tất cả mọi người.

Hội Nhập Trong Hành Động

Các Nhóm Nguồn Nhân Lực của chúng tôi có nhiệm vụ phát triển các nhà lãnh đạo và củng cố một nơi làm việc có tính hội nhập và xây dựng một tổ chức vững mạnh hơn cho mọi người, hỗ trợ mục tiêu thu hút, phát triển và giữ chân lực lượng lao động đa dạng. Các nhóm trong công ty chia sẻ với nhau về quan điểm đa dạng của mình, qua đó giúp chúng tôi trân trọng sự khác biệt.

Lắng Nghe Những Câu Chuyện Của Chúng Tôi

 • Bruce Randall, Quản Lý Vùng, Colgate Palmolive

  “Đảm nhận vai trò là một người lãnh đạo trong Mạng lưới Lãnh đạo Black (Black Leadership Network) đã tạo nền tảng giúp tôi cải thiện những giao tiếp về tuyển dụng và giữ chân nhân tài trong công ty, gắn kết với các cộng đồng theo nhiều cách khác nhau và cộng tác cùng các nhóm đa chuyên môn để có được một quan điểm khác biệt về hoạt động kinh doanh”

  - Bruce Randall, Giám đốc Khu vực

 • Lenke deFay, Quản Lý Dự Án và Hệ Thống Tài Chính, Colgate-Palmolive

  “Lãnh đạo Mạng lưới Năng lực của Colgate (Colgate Abilities Network) là chương lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Đội ngũ nhân viên nhiệt huyết của chúng tôi đã sử dụng những giá trị chung, quan tâm của mình để thúc đẩy các chương trình, quan hệ đối tác và sản phẩm giúp mang đến sự hỗ trợ thực sự dành cho cộng đồng người khuyết tật”.

  - Lenke deFay, Quản Lý Dự Án và Hệ Thống Tài Chính

Nơi Làm Việc Hàng Đầu Cho Phụ Nữ

Chúng tôi tự hào về lịch sử tuyển dụng đa dạng của mình, điều này giúp chúng tôi trở thành một nơi luôn chào đón lao động nữ. Họ là một phần không thể thiếu trong lực lượng lao động của chúng tôi. Hơn 50% số nhà khoa học của chúng tôi là nữ, họ giúp tạo nên các giải pháp cho một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn. Hơn một phần ba số vị trí cấp cao trong Công ty của chúng tôi là nữ.

 

 

Nơi Làm Việc Hàng Đầu Cho Phụ Nữ

Chúng tôi tự hào về lịch sử tuyển dụng đa dạng của mình, điều này giúp chúng tôi trở thành một nơi luôn chào đón lao động nữ. Họ là một phần không thể thiếu trong lực lượng lao động của chúng tôi. Hơn 50% số nhà khoa học của chúng tôi là nữ, họ giúp tạo nên các giải pháp cho một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn. Hơn một phần ba số vị trí cấp cao trong Công ty của chúng tôi là nữ.

 

Bạn Muốn Trở Thành Một Phần Trong Nhóm Của Chúng Tôi?

Hãy tìm cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở hơn 80 địa điểm trên khắp thế giới.