Kết quả tìm kiếm cho "retail-category-development".

Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "retail-category-development". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 9
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Retail Marketing Specialist
Retail Marketing Specialist Managua, MN, NI
Managua, MN, NI Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Shopper Development Manager - Traditional Trade Midrand, GT, ZA Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Retail Marketing Specialist
Retail Marketing Specialist Managua, MN, NI
Managua, MN, NI Desarrollo de clientes/Ventas Colgate-Palmolive
Category Management Specialist
Category Management Specialist Buenos Aires, B, AR
Buenos Aires, B, AR Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Retail Category Development Manager LCL Toronto, ON, CA Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Category Development Manager - Petco San Diego, CA, US Customer Development/Sales Hill's Pet Nutrition
Retail Environment Manager - IDT District 1, 65, VN Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Category Development Manager - PetSmart Phoenix, AZ, US Customer Development/Sales Hill's Pet Nutrition
Retail Category Development Associate Manager/Specialist Cincinnati, OH, US Customer Development/Sales Colgate-Palmolive