Tài chính

Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Tài chính

Bộ phận Tài chính của chúng tôi có nhiệm vụ thúc đẩy các chiến lược tài chính đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp. Bộ phận có thành viên là nhân viên trong nội bộ, chuyên tiến hành những phân tích chuyên sâu giúp định hướng cho quá trình ra quyết định có căn cứ và đảm bảo công ty luôn giữ vững năng lực cạnh tranh. Từ cá nhân cho tới đối tác kinh doanh và thành viên trong nhóm quản lý, các chuyên gia Tài chính của chúng tôi giúp Công ty giữ vững vị thế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò việc làm phổ biến bao gồm kế toán, kiểm toán, lập ngân sách, lập kế hoạch tài chính, báo cáo, ngân quỹ, chiến lược và thuế, có cơ hội làm việc tại văn phòng doanh nghiệp, trong các đơn vị kinh doanh hay tại trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 2, Kết quả 1 đến 25 của 46
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu Sort ascending
Đặt lại
Cost Trainee (Contractual Role) Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Accounting Specialist
Accounting Specialist Sao Bernardo do Campo, SP, BR
Sao Bernardo do Campo, SP, BR Finance Colgate-Palmolive
Junior Credit to Cash Accountant with French Warsaw, MZ, PL Finance Colgate-Palmolive
CBS Credit to Cash Analyst | Temporary
CBS Credit to Cash Analyst | Temporary Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX
Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX Finance Colgate-Palmolive
CBS Credit to Cash Analyst | Call Center | Temporary Del.Miguel Hidalgo, MX Finance Colgate-Palmolive
Customer Finance Analyst
Customer Finance Analyst Panama, 8, PA
Panama, 8, PA Finance Colgate-Palmolive
Finance Management Trainee
Finance Management Trainee Selangor, 10, MY
Selangor, 10, MY Finance Colgate-Palmolive
Jr. Analyst - Procurement Ops. Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
CDT Finance Manager
CDT Finance Manager Taguig, 00, PH
Taguig, 00, PH Finance Colgate-Palmolive
Senior Audit Data Analyst
Senior Audit Data Analyst Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Junior Analyst / Associate Analyst I - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Commercial Finance Manager
Commercial Finance Manager Helsinki, ES, FI
Helsinki, ES, FI Finance Colgate-Palmolive
Junior Analyst / Associate Analyst I - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Senior Analyst, Financial Reporting New York, NY, US Finance Colgate-Palmolive
Junior Analyst / Associate Analyst I - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Credit to Cash Officer
Credit to Cash Officer Taguig, 00, PH
Taguig, 00, PH Finance Colgate-Palmolive
Treasury Operations Analyst Warsaw, MZ, PL Finance Colgate-Palmolive
Junior Analyst / Associate Analyst I - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Regional Financial Accounting Analyst Buenos Aires, B, AR Finance Colgate-Palmolive
Junior Analyst / Associate Analyst I - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
CBS Procurement Operations Analyst
CBS Procurement Operations Analyst Del.Miguel Hidalgo, MX
Del.Miguel Hidalgo, MX Finance Colgate-Palmolive
Executive - Accounts Receivable Selangor, 10, MY Finance Colgate-Palmolive
CBS Internal Controls & CPI Analyst
CBS Internal Controls & CPI Analyst Del.Miguel Hidalgo, MX
Del.Miguel Hidalgo, MX Finance Colgate-Palmolive
Associate Analyst / Analyst - Finance Mumbai, MH, IN Finance Colgate-Palmolive
Accounting Specialist
Accounting Specialist Istanbul, 34, TR
Istanbul, 34, TR Finance Colgate-Palmolive