Nghiên cứu & Phát triển

Nghiên cứu & Phát triển

Đội ngũ nhân viên R&D của chúng tôi luôn tiên phong đổi mới dựa trên khoa học giúp thúc đẩy khám phá ra những cách thức mới để làm hài lòng người tiêu dùng. Tại bảy Trung tâm Công nghệ trên khắp thế giới, các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và kỹ sư tài năng và tận tụy của chúng tôi có trách nhiệm khởi tạo và kiểm chứng phát kiến kỹ thuật, tạo nguyên mẫu, lập công thức, thiết lập hệ thống cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các bộ phận Chuỗi Cung ứng và Thương mại của chúng tôi. Các vai trò phổ biến bao gồm kỹ sư phòng thí nghiệm, chuyên viên phát triển sản phẩm, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thống kê nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư cộng tác.

Nghiên cứu & Phát triển

Đội ngũ nhân viên R&D của chúng tôi luôn tiên phong đổi mới dựa trên khoa học giúp thúc đẩy khám phá ra những cách thức mới để làm hài lòng người tiêu dùng. Tại bảy Trung tâm Công nghệ trên khắp thế giới, các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và kỹ sư tài năng và tận tụy của chúng tôi có trách nhiệm khởi tạo và kiểm chứng phát kiến kỹ thuật, tạo nguyên mẫu, lập công thức, thiết lập hệ thống cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các bộ phận Chuỗi Cung ứng và Thương mại của chúng tôi. Các vai trò phổ biến bao gồm kỹ sư phòng thí nghiệm, chuyên viên phát triển sản phẩm, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thống kê nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư cộng tác.

Nghiên cứu & Phát triển

Đội ngũ nhân viên R&D của chúng tôi luôn tiên phong đổi mới dựa trên khoa học giúp thúc đẩy khám phá ra những cách thức mới để làm hài lòng người tiêu dùng. Tại bảy Trung tâm Công nghệ trên khắp thế giới, các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và kỹ sư tài năng và tận tụy của chúng tôi có trách nhiệm khởi tạo và kiểm chứng phát kiến kỹ thuật, tạo nguyên mẫu, lập công thức, thiết lập hệ thống cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các bộ phận Chuỗi Cung ứng và Thương mại của chúng tôi. Các vai trò phổ biến bao gồm kỹ sư phòng thí nghiệm, chuyên viên phát triển sản phẩm, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thống kê nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư cộng tác.

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 22 của 22
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Sort descending Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Regulatory Affairs Manager Prague, PR, CZ Research and Development Hill's Pet Nutrition
2024 Fall R&D Intern - Product Design & Development (June-Dec) Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Senior Research Scientist/ Research Scientist- Personal Care Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Research Scientist - Personal Care Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Thermal Process Scientist
Thermal Process Scientist Castiglione delle Stiviere, 25, IT
Castiglione delle Stiviere, 25, IT Research & Development Hill's Pet Nutrition
Principal/ Sr. Scientist- Dermal Clinical Research Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Postdoctoral Scientist-AFM Microscopy (2 year fixed contract) Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Estágio em Assuntos Regulatórios - Hill's Pet Nutrition Sao Bernardo do Campo, SP, BR Research & Development Hill's Pet Nutrition
Senior Associate Scientist Mumbai, MH, IN Research & Development Colgate-Palmolive
Fragrance Development Scientist
Fragrance Development Scientist Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX
Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX Research & Development Colgate-Palmolive
Clinical Research Manager
Clinical Research Manager Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Senior Associate Scientist Mumbai, MH, IN Research & Development Colgate-Palmolive
Scientist (Personal Care / Under Arm Protection & Care) Del.Miguel Hidalgo, MX Research & Development Colgate-Palmolive
Regulatory Affairs Administrative Assistant (Temporary) Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX Research & Development Hill's Pet Nutrition
Regulatory Affairs Administrative Assistant (Temporary) Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX Research & Development Hill's Pet Nutrition
Animal Care and Research Technician Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Research Scientist-Skincare
Research Scientist-Skincare Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Principal Scientist/ Sr. Research Scientist Skincare Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Senior Associate Scientist Mumbai, MH, IN Research & Development Colgate-Palmolive
Regulatory Affairs Manager - Andean Region Cali, VAC, CO Research & Development Colgate-Palmolive
Regulatory Affairs Manager Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Regulatory Affairs Specialist Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition