Nghiên cứu & Phát triển

Đội ngũ nhân viên R&D của chúng tôi luôn tiên phong đổi mới dựa trên khoa học giúp thúc đẩy khám phá ra những cách thức mới để làm hài lòng người tiêu dùng. Tại bảy Trung tâm Công nghệ trên khắp thế giới, các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và kỹ sư tài năng và tận tụy của chúng tôi có trách nhiệm khởi tạo và kiểm chứng phát kiến kỹ thuật, tạo nguyên mẫu, lập công thức, thiết lập hệ thống cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các bộ phận Chuỗi Cung ứng và Thương mại của chúng tôi. Các vai trò phổ biến bao gồm kỹ sư phòng thí nghiệm, chuyên viên phát triển sản phẩm, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thống kê nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư cộng tác.

Nghiên cứu & Phát triển

Đội ngũ nhân viên R&D của chúng tôi luôn tiên phong đổi mới dựa trên khoa học giúp thúc đẩy khám phá ra những cách thức mới để làm hài lòng người tiêu dùng. Tại bảy Trung tâm Công nghệ trên khắp thế giới, các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và kỹ sư tài năng và tận tụy của chúng tôi có trách nhiệm khởi tạo và kiểm chứng phát kiến kỹ thuật, tạo nguyên mẫu, lập công thức, thiết lập hệ thống cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các bộ phận Chuỗi Cung ứng và Thương mại của chúng tôi. Các vai trò phổ biến bao gồm kỹ sư phòng thí nghiệm, chuyên viên phát triển sản phẩm, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thống kê nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư cộng tác.

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 23
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Site Coordinator
Site Coordinator Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Regulatory Affairs Specialist Istanbul, 34, TR Research & Development Colgate-Palmolive
R&D CoOp - Wearables - Summer 2021 1 Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
R&D Intern - Clinical Nutrition - Summer 2022 & 6 Month CoOp January 2022 Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Scientist (Sensory)
Scientist (Sensory) Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Food Scientist - Protein Chemistry Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Scientist
Scientist Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX
Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX Research & Development Colgate-Palmolive
PLM Systems Administrator
PLM Systems Administrator Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Research & Development Colgate-Palmolive
R&D Intern - Life Science Laboratory - Summer 2022 Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Postdoctoral Research Scientist
Postdoctoral Research Scientist Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Technical Associate / Senior Technical Associate Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Research Scientist (Team Lead, Analytical Science) Mumbai, MH, IN Research & Development Colgate-Palmolive
Associate Director - Regulatory Affairs - North America Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Research Scientist
Research Scientist Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Research Scientist / Senior Research Scientist Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Postdoctoral Research Scientist - Surfactant Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Associate Manager - Research Systems Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Sr. Associate Scientist I&S Mumbai, MH, IN Research & Development Colgate-Palmolive
Research Scientist - Analytical Science Mumbai, MH, IN Research & Development Colgate-Palmolive
R&D Intern - Bioinformatics - Summer 2022 Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Analytics Engineer
Analytics Engineer Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Animal Care and Research Technician Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Associate Director, Regulatory & EA Shanghai, SH, CN Research and Development Colgate-Palmolive