Nghiên cứu & Phát triển

Đội ngũ nhân viên R&D của chúng tôi luôn tiên phong đổi mới dựa trên khoa học giúp thúc đẩy khám phá ra những cách thức mới để làm hài lòng người tiêu dùng. Tại bảy Trung tâm Công nghệ trên khắp thế giới, các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và kỹ sư tài năng và tận tụy của chúng tôi có trách nhiệm khởi tạo và kiểm chứng phát kiến kỹ thuật, tạo nguyên mẫu, lập công thức, thiết lập hệ thống cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các bộ phận Chuỗi Cung ứng và Thương mại của chúng tôi. Các vai trò phổ biến bao gồm kỹ sư phòng thí nghiệm, chuyên viên phát triển sản phẩm, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thống kê nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư cộng tác.

Nghiên cứu & Phát triển

Đội ngũ nhân viên R&D của chúng tôi luôn tiên phong đổi mới dựa trên khoa học giúp thúc đẩy khám phá ra những cách thức mới để làm hài lòng người tiêu dùng. Tại bảy Trung tâm Công nghệ trên khắp thế giới, các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và kỹ sư tài năng và tận tụy của chúng tôi có trách nhiệm khởi tạo và kiểm chứng phát kiến kỹ thuật, tạo nguyên mẫu, lập công thức, thiết lập hệ thống cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các bộ phận Chuỗi Cung ứng và Thương mại của chúng tôi. Các vai trò phổ biến bao gồm kỹ sư phòng thí nghiệm, chuyên viên phát triển sản phẩm, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thống kê nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư cộng tác.

Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 2, Kết quả 1 đến 25
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Postdoctoral Research Scientist
Postdoctoral Research Scientist Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Scientist - Product Design Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
R&D Intern - Clinical Nutrition - Summer 2023 & 6 Month CoOp January 2023 Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
STAGE - Assistant chef de projet développement packaging Paris, 75, FR Research & Development Filorga
STAGE - Assistant chef de projet développement formule Paris, 75, FR Research & Development Filorga
Internship - GTeD Implementation & Support
Internship - GTeD Implementation & Support Sao Bernardo do Campo, SP, BR
Sao Bernardo do Campo, SP, BR Research & Development Colgate-Palmolive
Sr Scientist
Sr Scientist Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Animal Care and Research Technician Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Associate - Regulatory Affairs Mumbai, MH, IN Research & Development Colgate-Palmolive
Associate Engineer
Associate Engineer Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Pilot Plant Assistant
Pilot Plant Assistant San Jose Iturbide, GUA, MX
San Jose Iturbide, GUA, MX Research & Development Colgate-Palmolive
R&D Intern - Product Design & Development - Spring CoOp or Summer Internship 2023 Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Regulatory Affairs Intern - Summer 2023 Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Senior Scientist
Senior Scientist Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
R&D CoOp - Wearables / Biomedical Engineering - Summer 2023 Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
R&D CoOp - Wearables / Biomedical Engineering - Spring 2023 Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Regulatory Affairs Specialist Prague, PR, CZ Research & Development Hill's Pet Nutrition
Regulatory Affairs Specialist Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Postdoctoral Research Scientist
Postdoctoral Research Scientist Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Regulatory Affairs Specialist Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Postdoctoral Research Scientist
Postdoctoral Research Scientist Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
UX Designer
UX Designer New York, NY, US
New York, NY, US Research & Development Colgate-Palmolive
Postdoctoral Research Scientist
Postdoctoral Research Scientist Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Research Scientist/Senior Research Scientist Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Regulatory Affairs Supervisor Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition