Nghiên cứu & Phát triển

Đội ngũ nhân viên R&D của chúng tôi luôn tiên phong đổi mới dựa trên khoa học giúp thúc đẩy khám phá ra những cách thức mới để làm hài lòng người tiêu dùng. Tại bảy Trung tâm Công nghệ trên khắp thế giới, các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và kỹ sư tài năng và tận tụy của chúng tôi có trách nhiệm khởi tạo và kiểm chứng phát kiến kỹ thuật, tạo nguyên mẫu, lập công thức, thiết lập hệ thống cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các bộ phận Chuỗi Cung ứng và Thương mại của chúng tôi. Các vai trò phổ biến bao gồm kỹ sư phòng thí nghiệm, chuyên viên phát triển sản phẩm, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thống kê nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư cộng tác.

Nghiên cứu & Phát triển

Đội ngũ nhân viên R&D của chúng tôi luôn tiên phong đổi mới dựa trên khoa học giúp thúc đẩy khám phá ra những cách thức mới để làm hài lòng người tiêu dùng. Tại bảy Trung tâm Công nghệ trên khắp thế giới, các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và kỹ sư tài năng và tận tụy của chúng tôi có trách nhiệm khởi tạo và kiểm chứng phát kiến kỹ thuật, tạo nguyên mẫu, lập công thức, thiết lập hệ thống cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các bộ phận Chuỗi Cung ứng và Thương mại của chúng tôi. Các vai trò phổ biến bao gồm kỹ sư phòng thí nghiệm, chuyên viên phát triển sản phẩm, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thống kê nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư cộng tác.

Nghiên cứu & Phát triển

Đội ngũ nhân viên R&D của chúng tôi luôn tiên phong đổi mới dựa trên khoa học giúp thúc đẩy khám phá ra những cách thức mới để làm hài lòng người tiêu dùng. Tại bảy Trung tâm Công nghệ trên khắp thế giới, các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và kỹ sư tài năng và tận tụy của chúng tôi có trách nhiệm khởi tạo và kiểm chứng phát kiến kỹ thuật, tạo nguyên mẫu, lập công thức, thiết lập hệ thống cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các bộ phận Chuỗi Cung ứng và Thương mại của chúng tôi. Các vai trò phổ biến bao gồm kỹ sư phòng thí nghiệm, chuyên viên phát triển sản phẩm, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thống kê nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư cộng tác.

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 15 của 15
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Senior Regulatory Affairs Associate Sydney, NSW, AU Research & Development Colgate-Palmolive
Assistant Scientist
Assistant Scientist Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX
Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX Research & Development Colgate-Palmolive
Principal Scientist-Clinical Studies & Claims Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Animal Care and Research Technician Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
2024 Fall R&D Intern - Product Design & Development (June-Dec) Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
2024 Spring R&D Intern - Product Design & Development (Jan-July) Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
2024 Summer Intern -Regulatory Affairs Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Lehrstelle Laborant EFZ Fachrichtung Chemie Therwil, BL, CH Research & Development Colgate-Palmolive
Principal Scientist/ Sr. Research Scientst- Fragrance Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Scientific Communications Specialist Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
2024 Fall Co-op R&D - Clinical Nutrition(June-Dec) Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Packaging Artworks Proofreader Prague, PR, CZ Research & Development Hill's Pet Nutrition
Regulatory Affairs Associate, Americas, Global Skin Health (Fixed 2 year) Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Regulatory Affairs Associate- Global Skin Health (fixed 2 year role) Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Internship- GTeD Implementation&Support
Internship- GTeD Implementation&Support Sao Bernardo do Campo, SP, BR
Sao Bernardo do Campo, SP, BR Research & Development Colgate-Palmolive