Nghiên cứu & Phát triển

Đội ngũ nhân viên R&D của chúng tôi luôn tiên phong đổi mới dựa trên khoa học giúp thúc đẩy khám phá ra những cách thức mới để làm hài lòng người tiêu dùng. Tại bảy Trung tâm Công nghệ trên khắp thế giới, các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và kỹ sư tài năng và tận tụy của chúng tôi có trách nhiệm khởi tạo và kiểm chứng phát kiến kỹ thuật, tạo nguyên mẫu, lập công thức, thiết lập hệ thống cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các bộ phận Chuỗi Cung ứng và Thương mại của chúng tôi. Các vai trò phổ biến bao gồm kỹ sư phòng thí nghiệm, chuyên viên phát triển sản phẩm, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thống kê nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư cộng tác.

Nghiên cứu & Phát triển

Đội ngũ nhân viên R&D của chúng tôi luôn tiên phong đổi mới dựa trên khoa học giúp thúc đẩy khám phá ra những cách thức mới để làm hài lòng người tiêu dùng. Tại bảy Trung tâm Công nghệ trên khắp thế giới, các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và kỹ sư tài năng và tận tụy của chúng tôi có trách nhiệm khởi tạo và kiểm chứng phát kiến kỹ thuật, tạo nguyên mẫu, lập công thức, thiết lập hệ thống cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các bộ phận Chuỗi Cung ứng và Thương mại của chúng tôi. Các vai trò phổ biến bao gồm kỹ sư phòng thí nghiệm, chuyên viên phát triển sản phẩm, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thống kê nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư cộng tác.

Nghiên cứu & Phát triển

Đội ngũ nhân viên R&D của chúng tôi luôn tiên phong đổi mới dựa trên khoa học giúp thúc đẩy khám phá ra những cách thức mới để làm hài lòng người tiêu dùng. Tại bảy Trung tâm Công nghệ trên khắp thế giới, các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và kỹ sư tài năng và tận tụy của chúng tôi có trách nhiệm khởi tạo và kiểm chứng phát kiến kỹ thuật, tạo nguyên mẫu, lập công thức, thiết lập hệ thống cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các bộ phận Chuỗi Cung ứng và Thương mại của chúng tôi. Các vai trò phổ biến bao gồm kỹ sư phòng thí nghiệm, chuyên viên phát triển sản phẩm, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thống kê nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư cộng tác.

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 23 của 23
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
2024 CoOp - Wearables / Biomedical Engineering (June-Dec) Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Regulatory Affairs Manager (f/m/d) Hamburg, HH, DE Research & Development Colgate-Palmolive
Regulatory Affairs Associate Cali, VAC, CO Research & Development Colgate-Palmolive
Regulatory Affairs Manager
Regulatory Affairs Manager Nairobi, 110, KE
Nairobi, 110, KE Research & Development Colgate-Palmolive
Regulatory Affairs Specialist Medical Devices Warsaw, MZ, PL Research and Development Colgate-Palmolive
Postdoctoral Scientist-AFM Microscopy (2 year fixed contract) Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Regulatory Affairs Manager Prague, PR, CZ Research and Development Hill's Pet Nutrition
Sr. Scientist, Thermal Process Authority Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Senior Research Scientist/ Research Scientist- Personal Care Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Animal Care and Research Technician Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Scientist- Cell biology
Scientist- Cell biology Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Regulatory Affairs Specialist Export&Import Prague, PR, CZ Research & Development Hill's Pet Nutrition
Postdoctoral Research Scientist
Postdoctoral Research Scientist Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Research Scientist
Research Scientist Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Site Engineering Coodinator Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Materials Management Coordinator
Materials Management Coordinator San Jose Iturbide, GUA, MX
San Jose Iturbide, GUA, MX Research & Development Colgate-Palmolive
Regulatory Affairs Manager - Andean Region Cali, VAC, CO Research & Development Colgate-Palmolive
Senior Associate Scientist Mumbai, MH, IN Research & Development Colgate-Palmolive
Principal Scientist/ Sr. Research Scientist Skincare Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Research Scientist-Skincare
Research Scientist-Skincare Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
Clinical Research Manager
Clinical Research Manager Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Research & Development Colgate-Palmolive
2024 Fall R&D Intern - Product Design & Development (June-Dec) Topeka, KS, US Research & Development Hill's Pet Nutrition
Senior Associate Scientist Mumbai, MH, IN Research & Development Colgate-Palmolive