Kinh doanh & Tiếp thị

Đội ngũ Bán hàng (Phát triển Khách hàng) và Tiếp thị của chúng tôi là cầu nối quan trọng duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác trực tiếp phân phối các sản phẩm của chúng tôi và người tiêu dùng. Những chuyên gia này thiết lập và duy trì các mục tiêu hiện tại và dài hạn để tăng doanh số, tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận. Các vai trò phổ biến bao gồm quản lý thương hiệu, đổi mới, quảng cáo và truyền thông, phân tích kinh doanh, hiểu biết và nghiên cứu người tiêu dùng, kinh doanh điện tử, quản lý phát triển khách hàng, quản lý danh mục, hoạt động tại hiện trường và tiếp thị người mua sắm, với các cơ hội việc làm cụ thể cho một trong số thương hiệu toàn cầu của chúng tôi.

Kinh doanh & Tiếp thị

Đội ngũ Bán hàng (Phát triển Khách hàng) và Tiếp thị của chúng tôi là cầu nối quan trọng duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác trực tiếp phân phối các sản phẩm của chúng tôi và người tiêu dùng. Những chuyên gia này thiết lập và duy trì các mục tiêu hiện tại và dài hạn để tăng doanh số, tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận. Các vai trò phổ biến bao gồm quản lý thương hiệu, đổi mới, quảng cáo và truyền thông, phân tích kinh doanh, hiểu biết và nghiên cứu người tiêu dùng, kinh doanh điện tử, quản lý phát triển khách hàng, quản lý danh mục, hoạt động tại hiện trường và tiếp thị người mua sắm, với các cơ hội việc làm cụ thể cho một trong số thương hiệu toàn cầu của chúng tôi.

Kinh doanh & Tiếp thị

Đội ngũ Bán hàng (Phát triển Khách hàng) và Tiếp thị của chúng tôi là cầu nối quan trọng duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác trực tiếp phân phối các sản phẩm của chúng tôi và người tiêu dùng. Những chuyên gia này thiết lập và duy trì các mục tiêu hiện tại và dài hạn để tăng doanh số, tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận. Các vai trò phổ biến bao gồm quản lý thương hiệu, đổi mới, quảng cáo và truyền thông, phân tích kinh doanh, hiểu biết và nghiên cứu người tiêu dùng, kinh doanh điện tử, quản lý phát triển khách hàng, quản lý danh mục, hoạt động tại hiện trường và tiếp thị người mua sắm, với các cơ hội việc làm cụ thể cho một trong số thương hiệu toàn cầu của chúng tôi.

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 6, Kết quả 1 đến 25 của 131
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Customer Development Manager
Customer Development Manager Santiago, ISA, PH
Santiago, ISA, PH Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Retail Environment Manager
Retail Environment Manager Midrand, GT, ZA
Midrand, GT, ZA Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Senior Brand Manager
Senior Brand Manager Hong Kong, HK, CN
Hong Kong, HK, CN Marketing Hill's Pet Nutrition
Oral Care Consultant
Oral Care Consultant Midrand, GT, ZA
Midrand, GT, ZA Marketing Colgate-Palmolive
Veterinary Mini-ecosystem Manager Hout Bay, WC, ZA Customer Development/Sales Hill's Pet Nutrition
Category Investment Manager
Category Investment Manager Bangkok, 10, TH
Bangkok, 10, TH Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Pureplay eCommerce Account Manager Sydney, NSW, AU Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Assistant Manager, Brand Integration New York, NY, US Marketing Colgate-Palmolive
Oral Care Consultant- Campinas
Oral Care Consultant- Campinas Sao Paulo, SP, BR
Sao Paulo, SP, BR Marketing Colgate-Palmolive
Trade Marketing Manager (Direct Trade) Santo Domingo, 01, DO Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Assistant Brand Manager
Assistant Brand Manager Tokyo, 13, JP
Tokyo, 13, JP Marketing Hill's Pet Nutrition
Oral Care Consultant - QLD
Oral Care Consultant - QLD Sydney, NSW, AU
Sydney, NSW, AU Marketing Colgate-Palmolive
Key Account Manager (m/w/d) - Drogerie Hamburg, HH, DE Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Global Marketing Reporting & Analytics Manager Kansas City, KS, US Marketing Hill's Pet Nutrition
Customer Development Executive Nellore Vijayawada, AP, IN Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Catman Category Expert
Catman Category Expert Cali, VAC, CO
Cali, VAC, CO Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Statistical BI Analyst
Statistical BI Analyst Kansas City, KS, US
Kansas City, KS, US Marketing Hill's Pet Nutrition
Project Manager
Project Manager Hong Kong, HK, CN
Hong Kong, HK, CN Marketing Colgate-Palmolive
Digital Manager- POC
Digital Manager- POC Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Marketing Colgate-Palmolive
Content Production Manager
Content Production Manager Singapore, 01, SG
Singapore, 01, SG Marketing Colgate-Palmolive
Customer Development Executive Medellín Medellín, ANT, CO Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Oral Care Consultant (Piracicaba) Sao Paulo, SP, BR Marketing Colgate-Palmolive
Senior CRM Manager
Senior CRM Manager Kansas City, KS, US
Kansas City, KS, US Marketing Hill's Pet Nutrition
Customer Development Trainee Prague, PR, CZ Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Senior Visualizer (Contractual role) Mumbai, MP, IN Marketing Colgate-Palmolive