Dịch vụ khách hàng & Hậu cần kho vận

Nhân viên làm việc ở vị trí Chăm sóc Khách hàng & Hậu cần của chúng tôi là mắt xích trọng yếu giữa chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi và khách hàng ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bằng việc tận dụng các hệ thống và dữ liệu, nhóm của chúng tôi sử dụng các nền tảng và phương pháp hiệu quả nhất để thực hiện đơn hàng của khách một cách chính xác và kịp thời. Các vị trí làm việc phổ biến bao gồm lập kế hoạch nhu cầu, lập kế hoạch mạng lưới cung ứng và quản lý hậu cần, vị trí làm việc có thể là ở văn phòng doanh nghiệp, văn phòng thương mại, nhà kho hay trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Dịch vụ khách hàng & Hậu cần kho vận

Nhân viên làm việc ở vị trí Chăm sóc Khách hàng & Hậu cần của chúng tôi là mắt xích trọng yếu giữa chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi và khách hàng ở hơn 200 quốc gia. Bằng việc tận dụng các hệ thống và dữ liệu, đội ngũ nhân viên của chúng tôi sử dụng các nền tảng và phương pháp hiệu quả nhất để thực hiện đơn hàng của khách một cách chính xác và kịp thời. Các vị trí làm việc phổ biến bao gồm lập kế hoạch nhu cầu, lập kế hoạch mạng lưới cung ứng và quản lý hậu cần, vị trí làm việc có thể là ở văn phòng doanh nghiệp, văn phòng thương mại, nhà kho hay trung tâm dịch vụ kinh doanh.

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 2, Kết quả 1 đến 25
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
CDL-A/B, Delivery Driver, 4-day wk - Seattle Seattle, WA, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Supply Network Export Planner Warsaw, MZ, PL Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
CDL-A/B, Delivery Driver, 4-day wk - Alaska Anchorage, AK, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
CS&L Specialist
CS&L Specialist Prague, PR, CZ
Prague, PR, CZ Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Supply Network Planner
Supply Network Planner Guangzhou, GD, CN
Guangzhou, GD, CN Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Customer Service & Logistics Management Trainee Program Selangor, 10, MY Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
CDL - A Delivery Driver, 4-day wk - Salt Lake City Salt Lake City, UT, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Demand Planner PL
Demand Planner PL Warsaw, MZ, PL
Warsaw, MZ, PL Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Order to Invoice Analyst with Greek Warsaw, MZ, PL Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
CDL-A/B, Delivery Driver, 4-day wk - Medford, Oregan Medford, OR, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Customer Service & Logistic Intern Roma, 62, IT Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Regional Demand Planning Manager Midrand, GT, ZA Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Logistics Analytics Leader
Logistics Analytics Leader Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Colgate Mobile Dental Van Driver - Los Angeles Los Angeles, CA, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Colgate Mobile Dental Van Driver - Washington DC Washington D.C., DC, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Statistical Demand Analyst Warsaw, MZ, PL Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
CDL-A/B, Delivery Driver, 4-day wk - Mansfield Mansfield, MA, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Transportation Planner
Transportation Planner Warsaw, MA, PL
Warsaw, MA, PL Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
CDL - A Delivery Driver, 4-day wk - $5,000 Sign On Bonus - Denver Denver, CO, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Logistics Lead
Logistics Lead Bangkok, 10, TH
Bangkok, 10, TH Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Order to Invoice Solution Specialist Warsaw, MZ, PL Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Junior Warehousing and Distribution Coordinator with German Warsaw, MZ, PL Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
CBS Supply Network Planner (Future Position)
CBS Supply Network Planner (Future Position) Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX
Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Senior Executive - Customer Service/Customer Supply Chain Collaboration Selangor, 10, MY Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Colgate Mobile Dental Van Driver - Piscataway Piscataway, NJ, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition