Dịch vụ khách hàng & Hậu cần kho vận

Nhân viên làm việc ở vị trí Chăm sóc Khách hàng & Hậu cần của chúng tôi là mắt xích trọng yếu giữa chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi và khách hàng ở hơn 200 quốc gia. Bằng việc tận dụng các hệ thống và dữ liệu, đội ngũ nhân viên của chúng tôi sử dụng các nền tảng và phương pháp hiệu quả nhất để thực hiện đơn hàng của khách một cách chính xác và kịp thời. Các vị trí làm việc phổ biến bao gồm lập kế hoạch nhu cầu, lập kế hoạch mạng lưới cung ứng và quản lý hậu cần, vị trí làm việc có thể là ở văn phòng doanh nghiệp, văn phòng thương mại, nhà kho hay trung tâm dịch vụ kinh doanh.

Dịch vụ khách hàng & Hậu cần kho vận

Nhân viên làm việc ở vị trí Chăm sóc Khách hàng & Hậu cần của chúng tôi là mắt xích trọng yếu giữa chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi và khách hàng ở hơn 200 quốc gia. Bằng việc tận dụng các hệ thống và dữ liệu, đội ngũ nhân viên của chúng tôi sử dụng các nền tảng và phương pháp hiệu quả nhất để thực hiện đơn hàng của khách một cách chính xác và kịp thời. Các vị trí làm việc phổ biến bao gồm lập kế hoạch nhu cầu, lập kế hoạch mạng lưới cung ứng và quản lý hậu cần, vị trí làm việc có thể là ở văn phòng doanh nghiệp, văn phòng thương mại, nhà kho hay trung tâm dịch vụ kinh doanh.

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 25
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Global Warehouse Manager
Global Warehouse Manager Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Demand Planner
Demand Planner Sydney, NSW, AU
Sydney, NSW, AU Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
CDL - A Delivery Driver, 4-day wk - $2,500 Sign On Bonus - Denver Denver, CO, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment Specialist Topeka, KS, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Logistics Analyst
Logistics Analyst Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX
Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
CDL-A/B, Delivery Driver, 4-day wk - Chester Chester, NY, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
CDL - A/B Delivery Driver; 4 day wk - Atlanta Atlanta, GA, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
CDL-A/B, Delivery Driver, 4-day wk - Mansfield Mansfield, MA, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Outbound Logistics Analyst
Outbound Logistics Analyst Manila City, 00, PH
Manila City, 00, PH Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
NPD Project Manager - OC
NPD Project Manager - OC Sydney, NSW, AU
Sydney, NSW, AU Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Customer Service & Logistics Management Trainee Program Selangor, 10, MY Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Logistics Coordinator
Logistics Coordinator Surrey, ENG, GB
Surrey, ENG, GB Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Supply Network Planner
Supply Network Planner Warsaw, MZ, PL
Warsaw, MZ, PL Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Transportation Planner
Transportation Planner Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX
Del.Miguel Hidalgo, DIF, MX Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Sales & Analytics Support Benelux Breda, NB, NL Customer Service and Logistics Hill's Pet Nutrition
Logistics & Sales internship
Logistics & Sales internship Amsterdam, NH, NL
Amsterdam, NH, NL Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Customer Alliance Specialist
Customer Alliance Specialist New York, NY, US
New York, NY, US Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Warehousing and Distribution Coordinator Warsaw, MZ, PL Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Demand Planner Analyst
Demand Planner Analyst Bangkok, 10, TH
Bangkok, 10, TH Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Customer Engagement Lead
Customer Engagement Lead Copenhagen, 84, DK
Copenhagen, 84, DK Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Engineering Internship
Engineering Internship Sao Bernardo do Campo, SP, BR
Sao Bernardo do Campo, SP, BR Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Transportation Manager
Transportation Manager Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Order to Invoice Analyst with Italian Warsaw, MZ, PL Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Order To Invoice Assistant Warsaw, MZ, PL Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive
Logistics Analytics Leader
Logistics Analytics Leader Villawood, NSW, AU
Villawood, NSW, AU Customer Service & Logistics Colgate-Palmolive