Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 4, Kết quả 1 đến 25 của 95
Chức danh Địa điểm Sort ascending Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Intern Planning/Operations Anzio, 62, IT Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Manager - Procurement
Manager - Procurement Bangkok, 10, TH
Bangkok, 10, TH Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Equipment Engineer
Equipment Engineer Ben Cat town, 57, VN
Ben Cat town, 57, VN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Maintenance Technician II
Maintenance Technician II Bowling Green, KY, US
Bowling Green, KY, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Environmental Health & Safety Co-op Intern Bowling Green, KY, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Operations Intern
Operations Intern Burlington, NJ, US
Burlington, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Planning & Purchasing Engineer Cali, VAC, CO Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Packaging Engineer
Packaging Engineer Cali, VAC, CO
Cali, VAC, CO Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Senior Manager, Systems
Senior Manager, Systems Cambridge, OH, US
Cambridge, OH, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Intern
Intern Cambridge, OH, US
Cambridge, OH, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Maintenance Technician 2 - Troubleshooter Cambridge, OH, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Maintenance Technician 3 - Plant Utilities Cambridge, OH, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Systems Engineer
Systems Engineer Cambridge, OH, US
Cambridge, OH, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Manager, Environmental, Health & Safety Cambridge, OH, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Project Engineer
Project Engineer Castiglione delle Stiviere, 25, IT
Castiglione delle Stiviere, 25, IT Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Senior Supervisor - Plant Services Chonburi, 20, TH Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Senior supervisor-Equipment Engineer Chonburi, 20, TH Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Digital Engineer
Digital Engineer Chonburi, 20, TH
Chonburi, 20, TH Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Digital Engineer
Digital Engineer Chonburi, 20, TH
Chonburi, 20, TH Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Sr. Supervisor-Product Sourcing Chonburi, 20, TH Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Process Operator
Process Operator Clinton, OK, US
Clinton, OK, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Maintenance Technician
Maintenance Technician Clinton, OK, US
Clinton, OK, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Packaging Operator Night Shift Clinton, OK, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Packaging Operator Day Shift Clinton, OK, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Procurement Team Assistant
Procurement Team Assistant Colombes, 92, FR
Colombes, 92, FR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm