Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 3, Kết quả 1 đến 25 của 67
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Automation Engineer
Automation Engineer Sanford, ME, US
Sanford, ME, US Supply Chain/Manufacturing Tom's of Maine
Maintenance Technician 1
Maintenance Technician 1 Morristown, TN, US
Morristown, TN, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Supply Network Design Manager Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Controls Technician - Night shift - Greenwood Plant Hodges, SC, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Innovation Supply Chain Analyst
Innovation Supply Chain Analyst Kansas City, KS, US
Kansas City, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Productivity Eng. Oral Care
Productivity Eng. Oral Care Guatemala, GU, GT
Guatemala, GU, GT Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Maintenance Technician 3
Maintenance Technician 3 Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Electrical/Maintenance Controls Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Maintenance Technician 2
Maintenance Technician 2 Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Operation Coordinator - CP Jaguaré Sao Paulo, SP, BR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Plant Engineering Intern (Year Round) Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Professional Services Procurement Specialist Buenos Aires, B, AR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Commodities Strategies & Risk Management Specialist Kansas City, MO, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Technical Systems Manager
Technical Systems Manager Hustopece, JM, CZ
Hustopece, JM, CZ Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Technical Manager - PTB & Device Engineering Yangzhou, JS, CN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Maintenance Technician
Maintenance Technician Emporia, KS, US
Emporia, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Operations Technician 1
Operations Technician 1 Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Maintenance Technician 1
Maintenance Technician 1 Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Commercial Services Procurement Specialist Buenos Aires, B, AR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Digital and Automation Engineer Guatemala, GU, GT Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Procurement Specialist
Procurement Specialist Kansas City, MO, US
Kansas City, MO, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Packaging Engineer
Packaging Engineer Selangor, 10, MY
Selangor, 10, MY Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Supply Chain Network Data & Analytics Specialist Mumbai, MH, IN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Operator Technician I 1
Operator Technician I 1 Cambridge, OH, US
Cambridge, OH, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Maintenance Mechanic
Maintenance Mechanic Piraeus, A1, GR
Piraeus, A1, GR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm