Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 4, Kết quả 1 đến 25
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Operations Team Coordinator
Operations Team Coordinator Morristown, TN, US
Morristown, TN, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Plant Systems Engineer
Plant Systems Engineer Hodges, SC, US
Hodges, SC, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
RESPONSABLE PACKAGING H/F
RESPONSABLE PACKAGING H/F Compiegne, 60, FR
Compiegne, 60, FR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Internship - EHS
Internship - EHS Sao Bernardo do Campo, SP, BR
Sao Bernardo do Campo, SP, BR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Print Production Specialist
Print Production Specialist Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX
Del.Miguel Hidalgo, MEX, MX Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Digital Procurement Analyst
Digital Procurement Analyst Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Plant Systems & Digitisation Engineer Villawood, NSW, AU Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Jr. Project Coordinator Supply Chain Etten-Leur, NB, NL Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Continuous Improvement Engineer
Continuous Improvement Engineer Morristown, TN, US
Morristown, TN, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Sr. Packaging Engineer
Sr. Packaging Engineer Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Supply Network Design & Network Operations Analyst Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Global Media Procurement Specialist Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Engineering Manager
Engineering Manager Sricity, AP, IN
Sricity, AP, IN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Continuous Improvement Leader Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Asia Pacific Packaging Sustainability Innovation Manager Hong Kong, HK, CN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Operations Assistant
Operations Assistant Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Maintenance Technician 1
Maintenance Technician 1 Morristown, TN, US
Morristown, TN, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Project & Services Engineer
Project & Services Engineer Guatemala, GU, GT
Guatemala, GU, GT Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Global Commodity Forecasting Manager Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Master Data
Master Data Paris, 75, FR
Paris, 75, FR Supply Chain/Manufacturing Filorga
Procurement Specialist / Associate Sourcing Manager Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Artwork Process Management Specialist Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
EU Professional Services Senior Buyer Warsaw, MZ, PL Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Equipment Engineer - Injection Molding Ben Cat town, 57, VN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Kỹ sư Thiết bị 1
Kỹ sư Thiết bị 1 Bến Cát, 57, VN
Bến Cát, 57, VN Chuỗi cung ứng/ Sản xuất Colgate-Palmolive

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm