Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 4, Kết quả 1 đến 25 của 84
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Senior Automation Engineer Villawood, AU Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Sanitation Operator
Sanitation Operator Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Manager, Environmental, Health & Safety Cambridge, OH, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Team Leader Plant Floor Systems Sricity, AP, IN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Planning and Inventory Coordinator Villawood, NSW, AU Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Packaging Operator
Packaging Operator Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Operations and Safety Coordinator Villawood, NSW, AU Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Shift Supervisor
Shift Supervisor Swidnica, DS, PL
Swidnica, DS, PL Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Internship- Project Engineering
Internship- Project Engineering Sao Bernardo do Campo, SP, BR
Sao Bernardo do Campo, SP, BR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Maintenance Technician
Maintenance Technician Clinton, OK, US
Clinton, OK, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Net Ops (On Third Party Payroll) Mumbai, MH, IN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
EHS Manager
EHS Manager Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Internship- Industrial Engineering TB
Internship- Industrial Engineering TB Sao Bernardo do Campo, SP, BR
Sao Bernardo do Campo, SP, BR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Maintenance Technician (Night Shift) Hodges, SC, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Project Engineer
Project Engineer Guatemala, GU, GT
Guatemala, GU, GT Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Operations Intern
Operations Intern Burlington, NJ, US
Burlington, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Process Operator
Process Operator Clinton, OK, US
Clinton, OK, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Plant Systems Integrator
Plant Systems Integrator Cambridge, OH, US
Cambridge, OH, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Operations Team Leader - Night Shift Hodges, SC, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Material Receiver
Material Receiver Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Operator voedingsmiddelenindustrie Etten-Leur, NB, NL Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Sr Manager, IP Demand Services APAC Hong Kong, HK, CN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Controls Technician - 1st Shift Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Quality Validation Engineer (Temporary)
Quality Validation Engineer (Temporary) San Jose Iturbide, GUA, MX
San Jose Iturbide, GUA, MX Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Procurement Specialist- External Mfg Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm