Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 4, Kết quả 1 đến 25
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Engineering Manager
Engineering Manager Emporia, KS, US
Emporia, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Operations Area Leader
Operations Area Leader Bowling Green, KY, US
Bowling Green, KY, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Master Data CDD
Master Data CDD Paris, 75, FR
Paris, 75, FR Supply Chain/Manufacturing Filorga
Sr. Project Engineer
Sr. Project Engineer Tonganoxie, KS, US
Tonganoxie, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Indirect Procurement Manager Sydney, NSW, AU Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Professional Services Procurement Specialist Buenos Aires, B, AR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Operations Team Leader
Operations Team Leader Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Data Engineer
Data Engineer Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Continuous Improvement Engineer
Continuous Improvement Engineer Morristown, TN, US
Morristown, TN, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Global Director, Manufacturing Operational Excellence Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Maintenance Team Leader
Maintenance Team Leader Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Operations Engineer
Operations Engineer Emporia, KS, US
Emporia, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Preventive Maintenance Planner
Preventive Maintenance Planner Ben Cat town, 57, VN
Ben Cat town, 57, VN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Sr. Packaging Engineer
Sr. Packaging Engineer Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Asst. Manager - Toothbrush Procurement & Sourcing Mumbai, MH, IN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Plant Logistics Coordinator
Plant Logistics Coordinator Sao Bernardo do Campo, SP, BR
Sao Bernardo do Campo, SP, BR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Industrial Engineer
Industrial Engineer Canelands Verulam, NL, ZA
Canelands Verulam, NL, ZA Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Facilities Maintenance Leader
Facilities Maintenance Leader San Jose Iturbide, GUA, MX
San Jose Iturbide, GUA, MX Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
EHS Analyst / Associate Analyst EHS Mumbai, MH, IN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Team Leader - Operations
Team Leader - Operations Selangor, 10, MY
Selangor, 10, MY Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Maintenance Technician 1
Maintenance Technician 1 Morristown, TN, US
Morristown, TN, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Master Data
Master Data Paris, 75, FR
Paris, 75, FR Supply Chain/Manufacturing Filorga
FP&R Coordinator
FP&R Coordinator Tonganoxie, KS, US
Tonganoxie, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Project Engineer (Temporary)
Project Engineer (Temporary) San Jose Iturbide, GUA, MX
San Jose Iturbide, GUA, MX Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Supply Network Design Analyst Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm