Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 3 của 4, Kết quả 51 đến 75 của 95
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu Sort descending
Đặt lại
Sr. Manager Operations Goa, GA, IN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Manager Engineer
Manager Engineer Selangor, 10, MY
Selangor, 10, MY Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Sr. Director, Asia Pacific Packaging Hong Kong, HK, CN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
GSC Associate
GSC Associate Morristown, TN, US
Morristown, TN, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Associate Manager External Manufacturing Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Sr.Engineer
Sr.Engineer Yangzhou, JS, CN
Yangzhou, JS, CN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Planning & Purchasing Engineer Cali, VAC, CO Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Customization Manager Europe & AEA Swidnica, DS, PL Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Production Planner
Production Planner Hodges, SC, US
Hodges, SC, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Senior Supervisor - Plant Services Chonburi, 20, TH Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Senior supervisor-Equipment Engineer Chonburi, 20, TH Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Manager - Procurement
Manager - Procurement Bangkok, 10, TH
Bangkok, 10, TH Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Operations Team Leader
Operations Team Leader Hodges, SC, US
Hodges, SC, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Jr. Analyst - EHS
Jr. Analyst - EHS Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Digital Engineer
Digital Engineer Chonburi, 20, TH
Chonburi, 20, TH Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Digital Engineer
Digital Engineer Chonburi, 20, TH
Chonburi, 20, TH Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Sr Engineer- Technology & Innovation Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Intern
Intern Cambridge, OH, US
Cambridge, OH, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Maintenance Technician 3 - Plant Utilities Cambridge, OH, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Digital Procurement Operations Executive (Third Party payroll) Mumbai, MH, IN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Systems Engineer
Systems Engineer Cambridge, OH, US
Cambridge, OH, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Project Engineer (Temporary) I - Chemical Engineer in Manufacturing San Jose Iturbide, GUA, MX Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Inventory Team Leader
Inventory Team Leader Hodges, SC, US
Hodges, SC, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Stage - Acheteur Junior Achats Indirects H/F Colombes, 92, FR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Senior Automation Engineer Villawood, AU Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm