Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 2 của 4, Kết quả 26 đến 50 của 84
Chức danh Địa điểm Sort descending Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Factory Performance & Reliability Coordinator Sao Paulo, SP, BR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Internship- Industrial Engineering TP
Internship- Industrial Engineering TP Sao Bernardo do Campo, SP, BR
Sao Bernardo do Campo, SP, BR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Internship- Project Engineering
Internship- Project Engineering Sao Bernardo do Campo, SP, BR
Sao Bernardo do Campo, SP, BR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Internship- Direct Procurement
Internship- Direct Procurement Sao Bernardo do Campo, SP, BR
Sao Bernardo do Campo, SP, BR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Controls & Automation Specialist Sanford, ME, US Supply Chain/Manufacturing Tom's of Maine
Finishing Technician, 2nd Shift Sanford, ME, US Supply Chain/Manufacturing Tom's of Maine
Operations Associate - 2nd Shift Sanford, ME, US Supply Chain/Manufacturing Tom's of Maine
Material Handler
Material Handler Sanford, ME, US
Sanford, ME, US Supply Chain/Manufacturing Tom's of Maine
Making Technician - Shift 3
Making Technician - Shift 3 Sanford, ME, US
Sanford, ME, US Supply Chain/Manufacturing Tom's of Maine
Temporary Project Engineer - Manufacturing
Temporary Project Engineer - Manufacturing San Jose Iturbide, GUA, MX
San Jose Iturbide, GUA, MX Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Temporary Assistant Scientist
Temporary Assistant Scientist San Jose Iturbide, GUA, MX
San Jose Iturbide, GUA, MX Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Quality Validation Engineer (Temporary)
Quality Validation Engineer (Temporary) San Jose Iturbide, GUA, MX
San Jose Iturbide, GUA, MX Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Ingeniero de Seguridad (prevención de incendios) San Jose Iturbide, GUA, MX Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Operations Assistant
Operations Assistant Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hello
Operations Team Leader
Operations Team Leader Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Operations Team Coordinator
Operations Team Coordinator Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Manufacturing Systems Specialist Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Production Technician - Finishing Piraeus, A1, GR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Maintenance Technician - Mechanic Piraeus, A1, GR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Flex Operator - Day Shift
Flex Operator - Day Shift Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Maintenance Lead
Maintenance Lead Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Maintenance Technician
Maintenance Technician Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Operations Planning Coordinator
Operations Planning Coordinator Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Flex Operator - Night Shift
Flex Operator - Night Shift Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Packaging Operator - Night Shift Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm