Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 2 của 4, Kết quả 26 đến 50 của 76
Chức danh Địa điểm Sort ascending Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Operations Unloader
Operations Unloader Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Maintenance Technician
Maintenance Technician Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Flex Operator - Day Shift
Flex Operator - Day Shift Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
EHS Manager
EHS Manager Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Maintenance Technician Night Shift Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Process Operator
Process Operator Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Maintenance Technician
Maintenance Technician Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Plant Customer Service
Plant Customer Service Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Maintenance Lead
Maintenance Lead Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Plant Customer Service - Second Shift Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Packaging Operator - Night Shift Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Flex Operator - Night Shift
Flex Operator - Night Shift Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Packaging Engineer
Packaging Engineer Piraeus, A1, GR
Piraeus, A1, GR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Sr. Innovation Engineer
Sr. Innovation Engineer Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Sr. Manager, Global Procurement- Fats&Oils Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Sr. Manager, Global Co-Manufacturing Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Supply Chain Planning Systems Leader Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Area Leader
Area Leader Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Maintenance Technician
Maintenance Technician Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Operations Assistant
Operations Assistant Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hello
Planning Team Leader
Planning Team Leader Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Temporary Assistant Scientist
Temporary Assistant Scientist San Jose Iturbide, GUA, MX
San Jose Iturbide, GUA, MX Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Controls & Automation Specialist Sanford, ME, US Supply Chain/Manufacturing Tom's of Maine
Making Technician - Shift 3
Making Technician - Shift 3 Sanford, ME, US
Sanford, ME, US Supply Chain/Manufacturing Tom's of Maine
Operations Associate - 2nd Shift Sanford, ME, US Supply Chain/Manufacturing Tom's of Maine

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm