Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 2 của 4, Kết quả 26 đến 50
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Sort descending Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Packaging Engineer
Packaging Engineer Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Global Packaging Capabilities Engineer Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Project Engineer
Project Engineer Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Supply Chain Analyst Intern Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Operations Engineer
Operations Engineer Emporia, KS, US
Emporia, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Professional Services Procurement Specialist Buenos Aires, B, AR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Continuous Improvement Engineer
Continuous Improvement Engineer Morristown, TN, US
Morristown, TN, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Plant Systems & Digitisation Engineer Villawood, NSW, AU Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Supply Chain Administrative Assistant Buenos Aires, B, AR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Data Engineer
Data Engineer Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Packaging CoOp - Spring 2023 Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Packaging CoOp - Fall 2023 Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Sr Maintenance Technician (Reliability Business Unit Lead) Tonganoxie, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Focus Factory Coordinator
Focus Factory Coordinator San Luis, D, AR
San Luis, D, AR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Preventive Maintenance Planner
Preventive Maintenance Planner Ben Cat town, 57, VN
Ben Cat town, 57, VN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Projects and Automation Engineer Villawood, NSW, AU Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Sr. Packaging Engineer
Sr. Packaging Engineer Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Sustainability Data Analyst
Sustainability Data Analyst New York, NY, US
New York, NY, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Engineering Manager
Engineering Manager Emporia, KS, US
Emporia, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
EHS Manager
EHS Manager Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Category Procurement Manager Skin Care & Packaging Cross Category Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Demand Services Procurement Specialist - Transportation Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Supply Chain Design Analyst
Supply Chain Design Analyst Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Global Services Category Manager, Supply 1 Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Project Engineer
Project Engineer Bowling Green, KY, US
Bowling Green, KY, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm