Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 2 của 4, Kết quả 26 đến 50
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Internship - Making - TP
Internship - Making - TP Sao Bernardo do Campo, SP, BR
Sao Bernardo do Campo, SP, BR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Americas Media & Digital Services Procurement Manager Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Controls Engineer
Controls Engineer Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Innovation Analyst
Innovation Analyst Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Production Coordinator
Production Coordinator Bowling Green, KY, US
Bowling Green, KY, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Internship - Cleaning & Sanitization
Internship - Cleaning & Sanitization Sao Bernardo do Campo, SP, BR
Sao Bernardo do Campo, SP, BR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Operations Engineer
Operations Engineer Emporia, KS, US
Emporia, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Compounding Technician 1
Compounding Technician 1 Burlington, NJ, US
Burlington, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Project Engineer
Project Engineer Piraeus, A1, GR
Piraeus, A1, GR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
EHS Manager
EHS Manager Cambridge, OH, US
Cambridge, OH, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Controls Technician
Controls Technician Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Production Assistant Manager
Production Assistant Manager Yangzhou, JS, CN
Yangzhou, JS, CN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Controls Technician
Controls Technician Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Category Procurement Manager Personal Care Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Technical Supervisor
Technical Supervisor Guangzhou, GD, CN
Guangzhou, GD, CN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Sr. Indirect Sourcing Manager Mumbai, MH, IN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Packaging Engineer
Packaging Engineer Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Manager, Whitening Pens SCDesign & NetOps Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Facilities IP Specialist
Facilities IP Specialist Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Global Responsible Sourcing Manager Piscataway, NJ, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Team Leader - Production
Team Leader - Production Villawood, NSW, AU
Villawood, NSW, AU Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
(Manufacturing) Operations Assistant Emporia, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Operations Associate 1
Operations Associate 1 Morristown, TN, US
Morristown, TN, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Maintenance Technician
Maintenance Technician Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Operations Technician
Operations Technician Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm