Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Trong một thế giới liên tục thay đổi và biến động, đội ngũ nhân viên về Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng & Sản xuất của chúng tôi, những người được đánh giá là giỏi nhất trong ngành, đóng vai trò thiết yếu để triển khai nhanh các sản phẩm tới người tiêu dùng trên toàn cầu. Họ có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi làm ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu quý. Sử dụng công nghệ tiên tiến và tư duy phân tích, họ đặc biệt giỏi khi liên tục cải thiện quá trình sản xuất. Nhóm này gồm nhiều vai trò và nghiệp vụ toàn cầu khác nhau, bao gồm tác nghiệp, kỹ thuật, phát triển và đổi mới quy trình, mua sắm, vận hành mạng lưới cung ứng, quản lý dự án, hiệu quả & độ tin cậy của nhà máy, đóng gói, cải thiện không ngừng và quản trị chuỗi cung ứng.

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 3, Kết quả 1 đến 25 của 75
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Manager, Data & Analyst (Supply Chain)
Manager, Data & Analyst (Supply Chain) Sao Bernardo do Campo, SP, BR
Sao Bernardo do Campo, SP, BR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Team Leader (2nd shift)
Team Leader (2nd shift) Tonganoxie, KS, US
Tonganoxie, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Process Operator
Process Operator Washington Court House, OH, US
Washington Court House, OH, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Production Coordinator
Production Coordinator Ben Cat town, 57, VN
Ben Cat town, 57, VN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Junior Analyst Supplier Compliance Mumbai, MH, IN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Intern, Maintenance Planning Sanford, ME, US Supply Chain/Manufacturing Tom's of Maine
Associate Analyst II - EHS Mumbai, MH, IN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Senior Executive - Planning &Replenishment Selangor, 10, MY Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Maintenance Technician I
Maintenance Technician I Emporia, KS, US
Emporia, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Maintenance Lead
Maintenance Lead Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Maintenance Technician I
Maintenance Technician I Emporia, KS, US
Emporia, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Planning Team Leader
Planning Team Leader Emporia, KS, US
Emporia, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Temporary Assistant Scientist
Temporary Assistant Scientist San Jose Iturbide, GUA, MX
San Jose Iturbide, GUA, MX Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Factory Performance & Reliability Coordinator Sao Paulo, SP, BR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Controls Engineer - 1st shift
Controls Engineer - 1st shift Tonganoxie, KS, US
Tonganoxie, KS, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Maintenance Technician
Maintenance Technician Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Senior Health and Safety Advisor Sydney, NSW, AU Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Operations Associate - 2nd Shift Sanford, ME, US Supply Chain/Manufacturing Tom's of Maine
Maintenance Planner
Maintenance Planner Clinton, OK, US
Clinton, OK, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Plant Customer Service
Plant Customer Service Orangeburg, SC, US
Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Plant Customer Service - Second Shift Orangeburg, SC, US Supply Chain/Manufacturing Hill's Pet Nutrition
Manager, Environmental, Health & Safety Cambridge, OH, US Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Senior Automation Engineer Villawood, AU Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Team Leader Plant Floor Systems Sricity, AP, IN Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive
Internship | Network Operations Sao Paulo, SP, BR Supply Chain/Manufacturing Colgate-Palmolive

Chuỗi cung ứng & Sản xuất

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm