Chất lượng

Cam kết về chất lượng là điều thiết yếu trong mọi việc chúng tôi làm. Đội ngũ nhân viên QC kiểm soát chất lượng của chúng tôi đảm bảo chúng tôi luôn tuân theo những tiêu chuẩn cao nhất về hiệu quả của sản phẩm, tính nhất quán, an toàn và giá trị. Họ đảm bảo chúng tôi tuân thủ các Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn cầu của Colgate, đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu của chính phủ và kỳ vọng của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò phổ biến bao gồm chuyên viên hóa học phân tích, giám sát phòng thí nghiệm phân tích, chuyên gia về tuân thủ, chuyên viên lập tài liệu, trợ lý an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng sản xuất, chuyên viên hóa học thực vật, chuyên viên sinh học thực vật, kỹ sư chất lượng và quản lý hệ thống chất lượng.

Chất lượng

Cam kết về chất lượng là điều thiết yếu trong mọi việc chúng tôi làm. Đội ngũ nhân viên QC kiểm soát chất lượng của chúng tôi đảm bảo chúng tôi luôn tuân theo những tiêu chuẩn cao nhất về hiệu quả của sản phẩm, tính nhất quán, an toàn và giá trị. Họ đảm bảo chúng tôi tuân thủ các Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn cầu của Colgate, đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu của chính phủ và kỳ vọng của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò phổ biến bao gồm chuyên viên hóa học phân tích, giám sát phòng thí nghiệm phân tích, chuyên gia về tuân thủ, chuyên viên lập tài liệu, trợ lý an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng sản xuất, chuyên viên hóa học thực vật, chuyên viên sinh học thực vật, kỹ sư chất lượng và quản lý hệ thống chất lượng.

Chất lượng

Cam kết về chất lượng là điều thiết yếu trong mọi việc chúng tôi làm. Đội ngũ nhân viên QC kiểm soát chất lượng của chúng tôi đảm bảo chúng tôi luôn tuân theo những tiêu chuẩn cao nhất về hiệu quả của sản phẩm, tính nhất quán, an toàn và giá trị. Họ đảm bảo chúng tôi tuân thủ các Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn cầu của Colgate, đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu của chính phủ và kỳ vọng của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò phổ biến bao gồm chuyên viên hóa học phân tích, giám sát phòng thí nghiệm phân tích, chuyên gia về tuân thủ, chuyên viên lập tài liệu, trợ lý an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng sản xuất, chuyên viên hóa học thực vật, chuyên viên sinh học thực vật, kỹ sư chất lượng và quản lý hệ thống chất lượng.

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 17 của 17
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Sort descending Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Quality Compliance Team Leader
Quality Compliance Team Leader Castiglione delle Stiviere, 25, IT
Castiglione delle Stiviere, 25, IT Quality Hill's Pet Nutrition
Food Safety Team Leader
Food Safety Team Leader Washington Court House, OH, US
Washington Court House, OH, US Quality Hill's Pet Nutrition
Quality Chemist
Quality Chemist Goa, GA, IN
Goa, GA, IN Quality Colgate-Palmolive
Quality Technician - Chemist Emporia, KS, US Quality Hill's Pet Nutrition
Executive, PJT & Regulatory Affairs Jakarta, JK, ID Quality Colgate-Palmolive
Chemist
Chemist Cambridge, OH, US
Cambridge, OH, US Quality Colgate-Palmolive
Chemist
Chemist Cambridge, OH, US
Cambridge, OH, US Quality Colgate-Palmolive
Microbiologist
Microbiologist Cambridge, OH, US
Cambridge, OH, US Quality Colgate-Palmolive
Food Safety Specialist
Food Safety Specialist Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Quality Hill's Pet Nutrition
Quality Manager
Quality Manager Washington Court House, OH, US
Washington Court House, OH, US Quality Hill's Pet Nutrition
Validation Engineer
Validation Engineer Cambridge, OH, US
Cambridge, OH, US Quality Colgate-Palmolive
Tech Transfer Engineer
Tech Transfer Engineer Cambridge, OH, US
Cambridge, OH, US Quality Colgate-Palmolive
Validation Engineer
Validation Engineer Hodges, SC, US
Hodges, SC, US Quality Colgate-Palmolive
Chemist
Chemist Cambridge, OH, US
Cambridge, OH, US Quality Colgate-Palmolive
Chemist
Chemist Emporia, KS, US
Emporia, KS, US Quality Hill's Pet Nutrition
LCMS Specialist
LCMS Specialist Hustopece, JM, CZ
Hustopece, JM, CZ Quality Hill's Pet Nutrition
N.I.R. Specialist
N.I.R. Specialist Castiglione delle Stiviere, 25, IT
Castiglione delle Stiviere, 25, IT Quality Hill's Pet Nutrition