Chất lượng

Cam kết về chất lượng là điều thiết yếu trong mọi việc chúng tôi làm. Đội ngũ nhân viên QC kiểm soát chất lượng của chúng tôi đảm bảo chúng tôi luôn tuân theo những tiêu chuẩn cao nhất về hiệu quả của sản phẩm, tính nhất quán, an toàn và giá trị. Họ đảm bảo chúng tôi tuân thủ các Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn cầu của Colgate, đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu của chính phủ và kỳ vọng của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò phổ biến bao gồm chuyên viên hóa học phân tích, giám sát phòng thí nghiệm phân tích, chuyên gia về tuân thủ, chuyên viên lập tài liệu, trợ lý an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng sản xuất, chuyên viên hóa học thực vật, chuyên viên sinh học thực vật, kỹ sư chất lượng và quản lý hệ thống chất lượng.

Chất lượng

Cam kết về chất lượng là điều thiết yếu trong mọi việc chúng tôi làm. Đội ngũ nhân viên QC kiểm soát chất lượng của chúng tôi đảm bảo chúng tôi luôn tuân theo những tiêu chuẩn cao nhất về hiệu quả của sản phẩm, tính nhất quán, an toàn và giá trị. Họ đảm bảo chúng tôi tuân thủ các Tiêu chuẩn Chất lượng Toàn cầu của Colgate, đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu của chính phủ và kỳ vọng của người tiêu dùng trên toàn cầu. Các vai trò phổ biến bao gồm chuyên viên hóa học phân tích, giám sát phòng thí nghiệm phân tích, chuyên gia về tuân thủ, chuyên viên lập tài liệu, trợ lý an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng sản xuất, chuyên viên hóa học thực vật, chuyên viên sinh học thực vật, kỹ sư chất lượng và quản lý hệ thống chất lượng.

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 16
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Food Safety Technician
Food Safety Technician Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Quality Hill's Pet Nutrition
Quality Documentation Specialist Richmond, IN, US Quality Hill's Pet Nutrition
Quality Systems Coordinator Topeka, KS, US Quality Hill's Pet Nutrition
Quality Chemist
Quality Chemist Richmond, IN, US
Richmond, IN, US Quality Hill's Pet Nutrition
Quality Chemist
Quality Chemist Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Quality Hill's Pet Nutrition
Quality Chemist
Quality Chemist Bowling Green, KY, US
Bowling Green, KY, US Quality Hill's Pet Nutrition
Quality Chemist
Quality Chemist Emporia, KS, US
Emporia, KS, US Quality Hill's Pet Nutrition
QA Engineer
QA Engineer Ben Cat town, 57, VN
Ben Cat town, 57, VN Quality Colgate-Palmolive
Food Safety Technician
Food Safety Technician Hustopece, JM, CZ
Hustopece, JM, CZ Quality Hill's Pet Nutrition
Quality Lab Technician
Quality Lab Technician Hustopece, JM, CZ
Hustopece, JM, CZ Quality Hill's Pet Nutrition
Supplier Management Quality Specialist Topeka, KS, US Quality Hill's Pet Nutrition
Analytical Lab Supervisor
Analytical Lab Supervisor Hodges, SC, US
Hodges, SC, US Quality Colgate-Palmolive
Quality Engineer
Quality Engineer Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Quality Hill's Pet Nutrition
Chemist
Chemist Morristown, TN, US
Morristown, TN, US Quality Colgate-Palmolive
Quality & Technical Services Manager Selangor, 10, MY Quality Colgate-Palmolive
Food Safety Technician
Food Safety Technician Topeka, KS, US
Topeka, KS, US Quality Hill's Pet Nutrition