Cơ hội dành cho sinh viên

Các sinh viên mong muốn bắt đầu con đường sự nghiệp của mình có thể ứng tuyển thực tập sinh. Được làm việc với các thành viên tài năng trong nhóm và tích lũy kinh nghiệm làm việc ở một công ty chuyên về sản phẩm tiêu dùng toàn cầu thực sự. Các cơ hội tuyển thực tập sinh bao gồm các vị trí ở bộ phận Tài chính, Phát triển Khách hàng tại một trong các trụ sở, làm nhân viên phòng thí nghiệm chuyên phát triển các dòng sản phẩm hàng đầu và nhiều vị trí thực tập khác.

 

Theo dõi việc làm trong danh mục này

Chia sẻ những Việc làm này