Công nghệ thông tin

Đội ngũ nhân viên Công nghệ Thông tin của chúng tôi đóng vai trò then chốt cho sự thành công trong hoạt động của công ty. Dựa trên niềm đam mê và óc sáng tạo của mình, họ triển khai công nghệ tân tiến giúp đảm bảo tất cả các chức năng theo kịp thị trường số đang phát triển nhanh chóng trên toàn cầu. Họ cung cấp những giải pháp đổi mới tới tất cả các cấp trong tổ chức, từ người đóng góp cá nhân đến thành viên của nhóm quản lý và các dịch vụ kinh doanh đa chức năng. Các việc làm IT phổ biến bao gồm lập trình, bảo mật, kiến trúc dữ liệu, phân tích mạng, quản trị hệ thống và quản lý dự án, cùng cơ hội việc làm tại các địa điểm trung tâm dịch vụ của doanh nghiệp, khu vực và kinh doanh.

Công nghệ thông tin

Đội ngũ nhân viên Công nghệ Thông tin của chúng tôi đóng vai trò then chốt cho sự thành công trong hoạt động của công ty. Dựa trên niềm đam mê và óc sáng tạo của mình, họ triển khai công nghệ tân tiến giúp đảm bảo tất cả các chức năng theo kịp thị trường số đang phát triển nhanh chóng trên toàn cầu. Họ cung cấp những giải pháp đổi mới tới tất cả các cấp trong tổ chức, từ người đóng góp cá nhân đến thành viên của nhóm quản lý và các dịch vụ kinh doanh đa chức năng. Các việc làm IT phổ biến bao gồm lập trình, bảo mật, kiến trúc dữ liệu, phân tích mạng, quản trị hệ thống và quản lý dự án, cùng cơ hội việc làm tại các địa điểm trung tâm dịch vụ của doanh nghiệp, khu vực và kinh doanh.

 
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 3 của 4, Kết quả 51 đến 75
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Data Visualization Engineer
Data Visualization Engineer Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Information Technology Manager, Supply Chain Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
End User Computing - Technical Architect/ Sr Technical Architect Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
SAP MM/WM - Sr. Technology Associate / Business Specialist Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
SAP ABAP - Technical Analyst / Sr. Technical Analyst Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Quality Assurance Engineer, eCommerce Dublin, D, IE Information Technology Colgate-Palmolive
SAP BASIS - Technical Analyst / Sr. Technical Analyst Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Fullstack - Hybris (Ecommerce) - Technical Analyst / Sr. Technical Analyst Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Full Stack Developer - eCommerce / DTC Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Data Engineer - Associate Analyst / Data Engineer I Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Full Stack Developer - eCommerce Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Webmethods - Technical Analyst / Sr. Technical Analyst Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Frontend Developer - eCommerce
Frontend Developer - eCommerce Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Senior Data Scientist (R, Python & SQL) Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
RPA Developer /Architect
RPA Developer /Architect Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Full Stack (E-commerce) - Technical Architect Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Linux (SysAdmin) - Technical Architect Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
IT Director, Global Data Platforms & Analytics Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
SAP HR - Associate Analyst/ Business Analyst Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
DevOps (E- Commerce) - Technical Architect Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Sr. Data Engineer
Sr. Data Engineer Mumbai, MH, IN
Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
Data Engineer / Sr. Data Engineer Mumbai, MH, IN Information Technology Colgate-Palmolive
IT Intern- Standards & Compliance Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Business Process Analyst, GA Supply Chain Manufacturing Execution Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive
Full Stack Developer
Full Stack Developer Piscataway, NJ, US
Piscataway, NJ, US Information Technology Colgate-Palmolive