Văn hóa và Giá trị của chúng tôi

Được định hướng bởi cam kết kiên định về tính chính trực trong mọi hành động, văn hóa làm việc cộng tác, gắn kết mọi người và hướng đến sự hoàn hảo của Colgate-Palmolive được xây dựng vững chắc trên nền tảng các giá trị cốt lõi Chăm Sóc, Tinh Thần Đồng Đội Toàn Cầu và Cải Tiến Liên Tục. Thể hiện rõ trong danh tiếng lâu năm của công ty và chất lượng sản phẩm đáng tin cậy của chúng tôi, những giá trị này cũng là tinh thần cốt lõi của mọi nỗ lực đóng góp cho cộng động địa phương nơi chúng tôi sống và làm việc.

Chăm Sóc

Công ty luôn chăm sóc mọi người: từ đội ngũ nhân viên, khách hàng tới cổ đông và đối tác kinh doanh. Colgate luôn cam kết về tính nhân văn trong mọi hành động, tính chính trực, trung thực và duy trì tiêu chuẩn đạo đức cao trong mọi tình huống, luôn lắng nghe ý kiến mọi người với sự tôn trọng và trân trọng những khác biệt về giá trị. Công ty cũng cam kết bảo vệ môi trường toàn cầu, thúc đẩy xây dựng cộng đồng nơi nhân viên Colgate sống và làm việc, và tuân thủ nghiêm túc luật lệ địa phương.

Tinh Thần Đồng Đội Toàn Cầu

Tất cả nhân viên Colgate đều là một phần của một đội ngũ toàn cầu, cam kết làm việc cộng tác cùng nhau giữa các quốc gia và trên toàn thế giới. Công ty chỉ có thể đạt được và duy trì sự tăng trưởng lợi nhuận bền vững thông qua việc cùng chia sẻ ý tưởng, công nghệ và cống hiến tài năng từ mọi nhân viên.

Cải tiến liên tục

Colgate cam kết đổi mới để tốt hơn mỗi ngày trong mọi công việc từ cá nhân đến tập thể. Chúng tôi nỗ lực để thấu hiểu kỳ vọng của khách hàng và người tiêu dùng để không ngừng cải tiến, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ và quy trình nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các kỳ vọng trên.

Trên toàn cầu, chúng tôi cùng nhau tôn vinh những sự khác biệt, đẩy mạnh môi trường làm việc gắn kết mọi người và ghi nhận những đóng góp tích cực của nhân viên Colgate. Sự đa dạng của nhân viên Colgate toàn cầu đóng vai trò thiết yếu để tìm ra những giải pháp mới cho các thách thức và cơ hội kinh doanh mới nhờ vào những hiểu biết sâu sắc và độc đáo. Bằng cách thúc đẩy sự đa dạng trong tư duy dựa vào sự đa dạng về kinh nghiệm, kiến thức và chuyên môn của nhân viên, chúng tôi xây dựng văn hóa sáng tạo và đổi mới để duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.