Phúc lợi

Con người là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Nhận thức rõ thành công của công ty đang được xây dựng bởi đội ngũ nhân viên tận tụy và tài năng, chúng tôi tưởng thưởng nhân viên Colgate với các chế độ lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh trên mọi thị trường.

Các chính sách cụ thể cho nhân viên có thể thay đổi theo từng quốc gia tùy theo luật pháp và thông lệ tại mỗi địa phương. Nhìn chung bên trên các chế độ bắt buộc theo luật định, các chính sách phúc lợi khác có thể bao gồm tiết kiệm hưu trí, chăm sóc sức khỏe, các chế độ nghỉ phép và các chương trình phát triển nghề nghiệp chuyên nghiệp.

Trên toàn cầu, chúng tôi cũng phấn đấu mang lại những chương trình và dịch vụ để giúp nhân viên thành công trong cả công việc và cuộc sống thông qua chương trình sức khỏe toàn cầu "Sống Khỏe Hơn". Là một phần của chương trình này, chúng tôi cung cấp cho nhân viên nhiều lựa chọn khác nhau như tư vấn dinh dưỡng, lớp tập thể dục trong công ty, phong trào đạp xe đi làm, các khóa học bổ sung kiến thức về sức khỏe và y tế, hướng dẫn quản lý tài chính và các hội nhóm nhân viên. Ngoài ra, tại một số nơi, chúng tôi thiết lập dịch vụ giữ trẻ em và sắp xếp giờ làm việc linh hoạt để hỗ trợ cân bằng công việc - cuộc sống.