Udržitelný rozvoj

Více než 200 let dává společnost Colgate-Palmolive světu důvod k úsměvu — výrobky, které činí spotřebitele zdravějšími a spokojenějšími, spoluprací s komunitami, kde lidé žijí a pracují, a inovacemi, které pomáhají chránit životně důležité zdroje planety.

Každý den, v každé lokalitě, prokazují zaměstnanci Colgate vášeň, nadšení a odhodlání dělat změny, které vedou k nárůstu obchodní činnosti, eticky a zodpovědně tak, aby planeta zůstala zachována pro další generace.

Věříme, že závazky, které děláme dnes, přispějí k lepšímu zítřku. A cítíme se zodpovědní za jasnou strategii udržitelného rozvoje, ambiciozní cíle v této oblasti a strategické iniciativy, programy a partnerství. Naše dlouhodobá strategie udržiteleného růstu je zaměřena na tři oblasti: lidé, výkon a planeta.

Lidé

Více než 200 let je Colgate zavázán "lidem". Počínaje skoro 38 000 zaměstnanci na celém světě, kteří vedou naše obchodní aktivity, až po miliardy spotřebitelů, kteří používají naše výrobky, lidé jsou vždy ve středu pozornosti ve všem, co děláme.

Výkon

Náš "výkon" měříme nejen jako finanční veličinu — jsme zavázáni k rostoucí obchodní činnosti prostřednictvím inovovaných výrobků, které činí životy spotřebitelů zdravější a příjemnější.

Planeta

Působení v dnešním světě vyžaduje zvýšenou pozornost při zachování vyčerpatelných přírodních zdrojů na Zemi s poukazem na změny klimatu. Závazky Colgate související s ochranou Země zahrnují otázku používaných materiálů, spotřeby energií, emise oxidu uhličitého, spotřeby vody a produkce odpadu, stejně jako náš závazek neodlesňovat.

Získejte více informací na www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/sustainability