Cultura şi Valorile noastre

Formată de un angajament ferm pentru integritate în tot ceea ce facem, cultura puternică a companiei Colgate-Palmolive pentru colaborare, incluziune şi excelenţă este înrădăcinată în valorile noastre de bază care sunt Grija, Munca în echipă la nivel global şi Îmbunătăţirea continuă. Reflectate în siguranţa calitatii produselor noastre şi în reputaţia solidă a companiei noastre, aceste valori stau de asemenea la baza devotamentului nostru pentru a contribui la comunităţile în care trăim şi muncim.

Grija

Compania are grijă de oameni: angajaţii Colgate, clienţi, investitori şi parteneri de afaceri. Colgate este angajată să acţioneze cu compasiune, integritate, onestitate şi înaltă etică în toate situaţiile, pentru a-i asculta cu respect pe ceilalţi şi a aprecia diferenţele. Compania este de asemenea angajată să protejeze mediul global, să sporească comunităţile în care oamenii Colgate trăiesc şi muncesc şi să respecte legile şi reglementările guvernamentale.

Munca în echipă la nivel global

Toţi oamenii Colgate sunt parte dintr-o echipă globală angajată să lucreze împreuna în toate ţările şi în întreaga lume. Numai prin împărtăşirea ideilor, a tehnologiilor şi a talentelor, Compania poate atinge şi susţine o creştere profitabilă.

Îmbunătăţirea continuă

Compania Colgate este angajată in efortul de a deveni mai bună în fiecare zi, în tot ceea ce face, atât la nivel individual cât şi în echipe. Ne străduim să înţelegem aşteptările consumatorilor şi ale clienţilor şi lucrăm continuu pentru a inova şi îmbunătăţi produsele, serviciile şi procesele.

Împreună, în toată lumea, sărbătorim diferenţele, promovăm un mediu de lucru incluziv şi apreciem contribuţiile tuturor oamenilor Colgate. Diversitatea oamenilor Colgate în toată lumea este vitală în găsirea de noi soluţii la provocările de afaceri, precum şi de noi oportunităţi din perspective unice. Prin susţinerea diversităţii gândirii care rezultă din diferitele experienţe, cunoştinţe si specializări ale oamenilor noştri, permitem creativitatea şi inovaţia care ne ajută să ne menţinem un avantaj competitiv pe piaţa globală.