ประโยชน์ที่ได้รับ

พนักงานคอลเกตถือเป็นสินทรัพย์อันมีค่ามากที่สุดของเรา เราตระหนักว่าความสำเร็จของบริษัทเรานั้นเกิดขึ้นได้จากการขับเคลื่อนของพนักงานที่มีความสามารถและมีความตั้งใจ เราจึงตอบแทนผลงานของพนักงานคอลเกตในทุกสาขาทั่วโลก ด้วยเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆ ที่ทัดเทียมกับบริษัทอื่นๆทั่วโลก

แม้ว่าผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีให้สำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์นั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตามระเบียบข้อบังคับและหลักปฏิบัติในท้องถิ่นนั้นๆ ก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมต่างๆ จะรวมถึงการออมเงินเพื่อการเกษียณ แผนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การจ่ายเงินในช่วงวันหยุด และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ นอกเหนือจากโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดในท้องถิ่น

นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นในการเสนอโปรแกรมและบริการต่างๆ ทั่วโลกเพื่อช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน โดยผ่านทางโปรแกรมด้านสุขภาพ “Live Better” ของเรา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Live Better” เรามีทรัพยากรต่างๆ สำหรับพนักงาน รวมทั้งคู่มือโภชนาการ ฟิตเนสในสถานที่ทำงาน โครงการขี่จักรยานไปทำงาน การประชุมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ สัมมนาด้านการเงิน และกลุ่มเครือข่ายพนักงาน นอกจากนี้ในบางพื้นที่ เราได้ตั้งศูนย์ดูแลเด็กสำรองและการจัดระเบียบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น เพื่อสร้างสมดุลระหว่างงานที่มีประสิทธิภาพและชีวิตที่ดีขึ้น