โอกาสสำหรับนักศึกษา

เนื่องจากเราให้โอกาสในการฝึกงานอย่างกว้างขวาง เราเปิดรับทุกสายอาชีพและนักเรียนจากทุกพื้นที่ จึงมิใช่เรื่องแปลกที่จะได้พบเห็นพนักงานคอลเกตที่เริ่มอาชีพตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน

การฝึกงานของเราจะเสนอโอกาสแก่นักเรียนในการทำ “งานจริง” เคียงข้างพนักงานเต็มเวลาที่มีความสามารถ และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ กับบริษัทซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่มีผู้บริโภคอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ การฝึกงานของเรายังให้โอกาสในการสัมผัสกับองค์กรได้อย่างกว้างขวาง โดยผ่านการพบปะหรือการประชุมกับที่ปรึกษาและผู้นำทั้งอย่างเป็นทางการหรืออย่างไม่เป็นทางการ ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมที่มีอยู่อย่างหลากหลาย

และเราถือว่าโปรแกรมการฝึกงานของเราเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน นักศึกษาฝึกงานจะเสนอมุมมองภายนอกและความคิดใหม่ๆ และเราให้คุณค่าอย่างมากกับinsightต่างๆที่นักศึกษาเหล่านี้นำมาสู่บริษัทของเรา

นักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานจะได้ความรู้ที่ดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความสามารถที่จะทำงานร่วมมือกันได้ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมงาน ตลอดจนความสนใจในการทำงานให้แก่บริษัทชั้นนำระดับโลกอย่างแท้จริง