Nasza kultura i wartości

Silna kultura współpracy w firmie Colgate-Palmolive jest ukształtowana przez uczciwość i zaangażowanie we wszystko co robimy. Nasza odpowiedzialność w biznesie i dążenie do doskonałości mają korzenie w kluczowych wartościach: trosce, pracy zespołowej i ciągłym doskonaleniu. Wartości te, znajdują odzwierciedlenie w jakości naszych produktów oraz w reputacji naszej firmy, są również źródłem naszego zaangażowania w działania na rzecz społeczności lokalnych, w których mieszkamy i pracujemy.

Troska

Firma troszczy się o ludzi: pracowników, klientów, akcjonariuszy i swoich partnerów biznesowych. Firma Colgate działa uczciwie w oparciu o swój katalog wartości oraz wysokie standardy etyczne, okazując szacunek w stosunku do innych, akceptując istniejące różnice. Firma jest również zaangażowana w ochronę środowiska na całym świecie, we wspieranie społeczności, w których pracują i mieszkają pracownicy Colgate, oraz w zachowanie zgodności z przepisami i regulacjami.

Praca zespołowa

Wszyscy pracownicy Colgate są częścią globalnego zespołu, współpracującego ze sobą w wielu krajach, na całym świecie. Tylko poprzez dzielenie się pomysłami, rozwiązaniami technologicznymi i umiejętnościami pracowników, firma może osiągnąć i utrzymać rentowny wzrost.

Ciągłe doskonalenie

W firmie Colgate przykłada się wielką uwagę do codziennego doskonalenia każdego aspektu pracy zarówno przez poszczególne osoby, jak i całe zespoły. Staramy się zrozumieć oczekiwania klientów i konsumentów, nieustannie pracując nad wdrażaniem innowacji i usprawnianiem naszych produktów, usług i procesów.

Wszyscy, niezależnie od miejsca na świecie, szanujemy różnice między ludźmi, promujemy środowisko oparte na integracji i doceniamy wkład wszystkich pracowników firmy Colgate. Różnorodność wśród pracowników Colgate na całym świecie pozwala na znalezienie nowych rozwiązań biznesowych i otwiera nowe możliwości dzięki wyjątkowej wiedzy poszczególnych osób. Wspierając różne sposoby myślenia, wynikające z różnych doświadczeń, wiedzy i pochodzenia ludzi, umożliwiamy twórcze podejście i wykorzystywanie innowacji, dzięki którym zyskujemy przewagę konkurencyjną na światowych rynkach.