• Tubka pasty do zębów Colgate "Smile for Good" i jej pudełko oraz bambusowa szczoteczka z aktywnym węglem marki Colgate na żółtym tle

    Zrównoważony rozwój

    Jesteśmy Colgate-Palmolive: troskliwą, innowacyjną, rozwijającą się firmą, kreującą zdrowszą przyszłość dla ludzi, ich zwierząt oraz naszej planety. Cel ten jednoczy nasze zespoły na całym świecie oraz dodaje energii naszym wysiłkom w zakresie sustainability, czyli zrównoważonego rozwoju. Wchodząc w nową dekadę, Colgate ma ogromne możliwości i nowe wyzwania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Rozpoczynamy tę nową dekadę z dużym rozpędem i poczuciem sukcesu po zakończeniu ostatniego roku naszej strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2015–2020.

Zrównoważony rozwój

Jesteśmy Colgate-Palmolive: troskliwą, innowacyjną, rozwijającą się firmą, kreującą zdrowszą przyszłość dla ludzi, ich zwierząt oraz naszej planety. Cel ten jednoczy nasze zespoły na całym świecie oraz dodaje energii naszym wysiłkom w zakresie sustainability, czyli zrównoważonego rozwoju. Wchodząc w nową dekadę, Colgate ma ogromne możliwości i nowe wyzwania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Rozpoczynamy tę nową dekadę z dużym rozpędem i poczuciem sukcesu po zakończeniu ostatniego roku naszej strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2015–2020.

Misja dotycząca zrównoważonego rozwoju i wpływu społecznego 2025

Nasze zobowiązanie wobec zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu obejmuje troskę wobec ludzi i społeczności, zapewniając sukces naszej firmy oraz działając na rzecz ochrony naszej planety.

Wpływ społeczny

Dążymy do zapewnienia dobrostanu tym, którym służymy, budowania kultury integracji i tworzenia możliwości dla wszystkich ludzi, aby odnosili sukcesy w firmie Colgate i poza nią.

 

Pomoc milionom domów

Dajemy ludziom możliwość rozwijania zdrowszych nawyków, wybierając zrównoważone produkty, które poprawiają ich życie w zakresie higieny jamy ustnej i osobistej, żywienia zwierząt domowych i dbania o dom.

 

Ochrona środowiska

Ważne jest dla nas utrzymywanie dobrostanu naszej planety. Jesteśmy mocno zaangażowani we wspieranie ochrony środowiska, poprzez minimalizację zmian klimatycznych, zabezpieczanie dostępu do czystej wody, redukcję odpadów, odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, tworzenie ekologicznych budynków i wiele innych.

 

Wpływ społeczny

Dążymy do zapewnienia dobrostanu tym, którym służymy, budowania kultury integracji i tworzenia możliwości dla wszystkich ludzi, aby odnosili sukcesy w firmie Colgate i poza nią.

Pomoc milionom domów

Dajemy ludziom możliwość rozwijania zdrowszych nawyków, wybierając zrównoważone produkty, które poprawiają ich życie w zakresie higieny jamy ustnej i osobistej, żywienia zwierząt domowych i dbania o dom.

Ochrona środowiska

Ważne jest dla nas utrzymywanie dobrostanu naszej planety. Jesteśmy mocno zaangażowani we wspieranie ochrony środowiska, poprzez minimalizację zmian klimatycznych, zabezpieczanie dostępu do czystej wody, redukcję odpadów, odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, tworzenie ekologicznych budynków i wiele innych.

Inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nasza Firma ustanowiła cele w zakresie zrównoważonego rozwoju korporacji. Jesteśmy dumni, że stworzone przez nas programy, poczyniły przez wiele lat znakomite postępy w kierunku osiągnięcia tych celów. Budowanie firmy odpowiedzialnej społecznie jest możliwe dzięki zaangażowaniu naszych zespołów na całym świecie, a także dzięki naszej współpracy z innymi organizacjami.

Wpływ społeczny

Colgate Bright Smiles, Bright Futures®

Dotarliśmy do ponad 1,2 miliarda dzieci i ich rodzin w 80 krajach, oferując badania stomatologiczne oraz edukację w zakresie higieny jamy ustnej.

 

Hill’s Food, Shelter & Love™

Każdego roku firma dostarcza karmę dla zwierząt o wartości detalicznej ponad 295 milionów USD i pomaga niemal 11 milionom psów i kotów znaleźć prawdziwy dom.

Employee Health and Wellness

Pracownicy biorą udział w dorocznym wyzwaniu Live Better Global Healthy Activity Challenge, w którym każdego roku odnotowanych zostaje 26 milionów minut aktywności sportowych.

Colgate Bright Smiles, Bright Futures®

Dotarliśmy do ponad 1,2 miliarda dzieci i ich rodzin w 80 krajach, oferując badania stomatologiczne oraz edukację w zakresie higieny jamy ustnej.

Hill’s Food, Shelter & Love™

Każdego roku firma dostarcza karmę dla zwierząt o wartości detalicznej ponad 295 milionów USD i pomaga niemal 11 milionom psów i kotów znaleźć prawdziwy dom.

Employee Health and Wellness

Pracownicy biorą udział w dorocznym wyzwaniu Live Better Global Healthy Activity Challenge, w którym każdego roku odnotowanych zostaje 26 milionów minut aktywności sportowych.

Pomoc milionom domów

Tubki podlegające recyklingowi

Colgate była pierwszą firmą, która opracowała tubkę na pastę do zębów nadającą się do recyklingu. Otwarcie dzielimy się tą technologią w celu redukcji odpadów generowanych przez miliardy tubek na pastę do zębów wyrzucanych każdego roku.

 

Program recyklingu

Współpracujemy z organizacją TerraCycle®, przez co wspieramy program bezpłatnego recyklingu, by nie przekazywać opakowań po produktach do higieny jamy ustnej na wysypiska. Zachęcamy do udziału lokalne społeczności oraz szkoły, dając im szansę wygrania wyposażenia placów zabaw wykonanych z materiałów z recyklingu.

Projektowanie zrównoważonych produktów

Colgate zobowiązało się do używania opakowań, które w 100% mogą podlegać recyklingowi. Według danych z końca 2019 roku, około 99% naszych opakowań po produktach do higieny osobistej, środkach czyszczących oraz żywności dla zwierząt podlega recyklingowi.

Tubki podlegające recyklingowi

Colgate była pierwszą firmą, która opracowała tubkę na pastę do zębów nadającą się do recyklingu. Otwarcie dzielimy się tą technologią w celu redukcji odpadów generowanych przez miliardy tubek na pastę do zębów wyrzucanych każdego roku.

Program recyklingu

Współpracujemy z organizacją TerraCycle®, przez co wspieramy program bezpłatnego recyklingu, by nie przekazywać opakowań po produktach do higieny jamy ustnej na wysypiska. Zachęcamy do udziału lokalne społeczności oraz szkoły, dając im szansę wygrania wyposażenia placów zabaw wykonanych z materiałów z recyklingu.

Projektowanie zrównoważonych produktów

Colgate zobowiązało się do używania opakowań, które w 100% mogą podlegać recyklingowi. Według danych z końca 2019 roku, około 99% naszych opakowań po produktach do higieny osobistej, środkach czyszczących oraz żywności dla zwierząt podlega recyklingowi.

Ochrona środowiska

Każda kropla wody ma znaczenie

Pomagamy zapewniać dostępność wody poprzez nasz program Water Awareness of Sanitation and Hygiene (WASH) oraz inne inicjatywy, jak np. oszczędzanie wody (Turn off the Tap) oraz zbieranie deszczówki.

Certyfikat zerowej ilości odpadów

30% naszych obiektów uzyskało certyfikat TRUE Zero Waste, dzięki czemu prowadzimy więcej certyfikowanych projektów na całym świecie niż jakakolwiek inna firma.

 

Ekologiczne budynki

Do dnia dzisiejszego 19 naszych obiektów na całym świecie uzyskało certyfikat Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Każda kropla wody ma znaczenie

Pomagamy zapewniać dostępność wody poprzez nasz program Water Awareness of Sanitation and Hygiene (WASH) oraz inne inicjatywy, jak np. oszczędzanie wody (Turn off the Tap) oraz zbieranie deszczówki.

Certyfikat zerowej ilości odpadów

30% naszych obiektów uzyskało certyfikat TRUE Zero Waste, dzięki czemu prowadzimy więcej certyfikowanych projektów na całym świecie niż jakakolwiek inna firma.

Ekologiczne budynki

Do dnia dzisiejszego 19 naszych obiektów na całym świecie uzyskało certyfikat Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Wszystko rozpoczyna się od naszych ludzi

Podobnie jak ze wszystkimi aspektami działalności naszej Firmy to ludzie są motorem naszych sukcesów, tworząc naszą przyszłość. Jako firma odpowiedzialna społecznie, wspieramy nasze globalne zespoły, tworząc zdrowe środowisko pracy oraz promując dobrostan fizyczny, emocjonalny i finansowy dla nich i ich rodzin. Wykorzystujemy siłę i potencjał nauki, zrównoważone opakowania oraz cieszące się od dawna zaufaniem marki, by budować lepszą przyszłość dla ludzi poprzez nasze produkty stworzone w myśli społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy dumni z naszych nagród i wyróżnień

Dowiedz się o nas więcej

Dowiedz się więcej o oferowanych możliwościach w naszej firmie.