ความยั่งยืน

กว่า 200 ปีที่ คอลเกต-ปาล์มโอลีฟสร้างรอยยิ้มให้กับโลกใบนี้– การส่งเสริมชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยรักษาทรัพยากรที่สำคัญของโลกใบนี้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สุขภาพความเป็นอยู่ของผู้บริโภคดีขึ้นและมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ในทุกที่ทุกเวลา ชาวคอลเกตทำงานด้วยความรัก ความกระตือรือร้น และอุทิศตนเพื่อสร้างความแตกต่าง ขยายธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความยั่งยืนบนโลกใบนี้เพื่อคนรุ่นหลัง

เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นที่เราทำในวันนี้จะช่วยให้พรุ่งนี้มีเป็นวันที่สดใส และเราจะยืนหยัดในกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนที่ชัดเจน เป้าหมายแห่งความยั่งยืนที่เข้มแข็ง ตลอดจน งานสร้างสรรค์ ระบบการทำงานและผู้ร่วมงาน กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของบริษัทเรานั้นมุ่งเน้นที่สิ่งต่อไปนี้: คน ผลการดำเนินงาน และโลก

บุคคล

กว่า 200 ปีที่คอลเกตให้ความสำคัญกับ “บุคคล” จากพนักงานเกือบ 38,000, คนทั่วโลกในธุรกิจของเรา ไปจนถึงผู้บริโภคหลายพันล้านคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา คนถือเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราทำและวิธีการของเรา

ผลการดำเนินงาน

เราวัด “ผลการดำเนินงาน” มากกว่าดูเพียงที่ความเข้มแข็งทางการเงินเท่านั้น – เรามุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ และมีความยั่งยืนมากกว่าเดิม ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคมีความเป็นอยู่ที่มีสุขภาพดีและมีความสุขมากยิ่งขึ้น

โลก

การปฏิบัติงานในโลกทุกวันนี้จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์ทรัพยากรโลกที่อาจหมดไปและแก้ไขปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป พันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษ์โลกของคอลเกตครอบคลุมถึงปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีต่อบริษัท การใช้พลังงาน การปล่อยคาร์บอน การใช้น้ำ และการปล่อยของเสียของเรา ตลอดจนพันธกิจในการไม่ทำลายป่าอีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.colgatepalmolive.com/sustainability