Zrównoważony rozwój

Przez ponad 200 lat firma Colgate-Palmolive realizuje swój program "Giving the World Reasons to Smile " poprzez dostarczanie produktów, polepszających zdrowie oraz jakość życia naszych konsumentów, a także poprzez wkład, jaki wnosimy w życie społeczności lokalnych oraz innowacje, które pomagają zachować najważniejsze zasoby naszej planety.

Codziennie i w każdym miejscu pracownicy Colgate demonstrują swoją pasję, entuzjazm i oddanie, dzięki którym nasza praca zmienia świat a firma rozwija się etycznie i odpowiedzialnie, dbając o przyszłość naszej planety.

Wierzymy, że nasze dzisiejsze zaangażowanie przełoży się na lepszą przyszłość. Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność, wdrażając jasno sprecyzowaną strategię zrównoważonego rozwoju z wymagającymi celami oraz realizując strategiczne inicjatywy, programy i porozumienia partnerskie. Nasza długoterminowa strategia zrównoważonego rozwoju skupia się na trzech obszarach: Ludzie, Wyniki i Planeta.

Ludzie

Od ponad 200 lat firma Colgate jest oddana „Ludziom”. Od blisko 38 000 pracowników na całym świecie, którzy tworzą naszą firmę, po miliardy klientów, którzy korzystają z naszych produktów – ludzie są centralnym punktem naszych działań i metod prowadzenia działalności.

Wyniki

Nasze „Wyniki” mierzymy nie tylko w kontekście sukcesu finansowego, ale też jesteśmy zaangażowani w rozwój oparty na innowacyjnych, bardziej przyjaznych dla środowiska produktach, dzięki którym życie naszych klientów będzie zdrowsze i radośniejsze.

Planeta

W dzisiejszym świecie musimy zwrócić większą uwagę na wykorzystywanie wyczerpujących się zasobów ziemi oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. Działałność firmy Colgate na rzecz naszej planety, obejmująca poziom zużycia energii i wody, emisji dwutlenku węgla, generowania odpadów i wylesiania, jest dla nas niezwykle ważna.

Więcej informacji: www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/sustainability