Możliwości dla studentów

Oferujemy szeroką gamę praktyk w zróżnicowanych funkcjach oraz regionach, dlatego też mamy wielu pracowników Colgate, którzy rozpoczynali swoją karierę jeszcze w czasach studenckich.

Praktyki umożliwiają studentom wykonywanie „prawdziwej pracy” wśród naszych utalentowanych pracowników etatowych i zdobycie doświadczenia w wiodącej firmie wytwarzającej produkty dla konsumentów na całym świecie. Wiele praktyk umożliwia dogłębne poznanie firmy poprzez udział w formalnych spotkaniach lub nieformalnych sesjach z mentorami i wyższą kadrą kierowniczą, daje także szanse rozwoju poprzez udział w szkoleniach.

Uważamy nasze programy praktyk za korzystne dla obu stron. Praktykanci wnoszą wartość dodaną dla firmy dzięki szerszej, zewnętrznej perspektywie i nowym sposobom myślenia, które bardzo cenimy w Colgate.

Studentów, odbywających praktyki, cechują dobre wyniki w nauce, umiejętności komunikacyjne, wrodzona zdolność do pracy zespołowej i autentyczne zainteresowanie pracą w prawdziwie globalnej firmie.