Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "district manager retail". Trang 1 của 16, Kết quả 1 đến 25
Chức danh Địa điểm Danh mục việc làm Công ty/ Nhãn hiệu
Đặt lại
Professional Consulting Veterinarian - Phoenix, AZ (Fluent Spanish Speaker required)) Phoenix, AZ, US Customer Development/Sales Hill's Pet Nutrition
Professional Consulting Veterinarian Charlotte, NC, US Customer Development/Sales Hill's Pet Nutrition
District Manager - Baltimore, MD Baltimore, MD, US Customer Development/Sales Hill's Pet Nutrition
District Manager - Charlotte, NC Charlotte, NC, US Customer Development/Sales Hill's Pet Nutrition
Assistant CD Manager
Assistant CD Manager District 1, 65, VN
District 1, 65, VN Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Colgate Mobile Dental Van Driver - Washington DC Washington D.C., DC, US Customer Service & Logistics Hill's Pet Nutrition
Territory Manager - Salem, OR Salem, OR, US Customer Development/Sales Hill's Pet Nutrition
CD Supervisor - MT
CD Supervisor - MT District 1, 65, VN
District 1, 65, VN Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Retail Environment Manager
Retail Environment Manager Hong Kong, HK, CN
Hong Kong, HK, CN Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Key Account Manager (eCommerce) Bangkok, 10, TH Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Business Account Manager
Business Account Manager Cincinnati, OH, US
Cincinnati, OH, US Customer Development/Sales Hill's Pet Nutrition
Customer Development Team Leader
Customer Development Team Leader Tegucigalpa, FM, HN
Tegucigalpa, FM, HN Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Shopper Activation Team Leader Almaty, ALA, KZ Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Business Account Manager
Business Account Manager Champaign, IL, US
Champaign, IL, US Customer Development/Sales Hill's Pet Nutrition
Jnr Retail Marketing Manager
Jnr Retail Marketing Manager Amsterdam, NH, NL
Amsterdam, NH, NL Marketing Colgate-Palmolive
Customer Development Manager 1 1 Kyiv, 32, UA Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Brand Manager (f/m/d) Professional Products Hamburg, HH, DE Marketing Colgate-Palmolive
Director, Walmart US eCommerce Rogers, AR, US Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Commercial Intelligence Manager Bangkok, 10, TH Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Territory Manager - West Montreal Montreal, QC, CA Customer Development/Sales Hill's Pet Nutrition
Territory Manager (Contract) Toronto, ON, CA Customer Development/Sales Hill's Pet Nutrition
Search Manager (Greater Indochina Hub) Bangkok, 10, TH Marketing Colgate-Palmolive
Customer Development Team Manager - Walmart Rogers, AR, US Customer Development/Sales Colgate-Palmolive
Professional Consulting Veterinarian (Contract) Toronto, ON, CA Customer Development/Sales Hill's Pet Nutrition
Customer Development Manager Surrey, ENG, GB Customer Development/Sales Colgate-Palmolive