Naše kultura & hodnoty

Kultura spolupráce, zapojení a jedinečnosti, která je vytvářená závazkem k integritě ve všem, co děláme, je zakořeněná v našich hlavních hodnotách: péče, globální týmová spolupráce a neustálé zlepšování. Tyto hodnoty, které se odrážejí v kvalitě našich výrobků a dobrém jménu naší společnosti, máme také na mysli při našem úsilí podporovat komunity, ve kterých žijeme a pracujeme.

Péče

Naší společnosti záleží na lidech: na zaměstnancích Colgate, zákaznících, akcionářích a obchodních partnerech. Colgate je zavázán jednat ve všech situacích ohleduplně, bezúhonně, čestně a v souladu s těmi nejvyššími etickými normami, naslouchat s respektem ostatním a vážit si různorodosti. Společnost se také zavázala k ochraně globálního životního prostředí, posílení komunit, kde Colgate zaměstnanci žijí a pracují, a k dodržování všech zákonů a předpisů.

Globální týmová spolupráce

Všichni zaměstnanci Colgate jsou součástí globálního týmu, který je zavázán k vzájemné spolupráci napříč zeměmi i celosvětově. Pouze sdílením nápadů, technologií a talentů může společnost dosáhnout profitabilního růstu a udržet si jej.

Neustálé zlepšování

Společnost Colgate je odhodlána se každým dnem zlepšovat ve všem, co dělá, prostřednictvím jednotlivců i týmů. Snažíme se porozumět očekáváním spotřebitelů a zákazníků a soustavně pracovat na inovaci a zlepšování výrobků, služeb a procesů.

Společně, všichni na celém světě, zachováváme různorodost, podporujeme vstřícné prostředí a oceňujeme přispění všech lidí v Colgate. Diverzita zaměstnanců Colgate na celém světě je životně důležitá pro nalezení nových řešení výzev, které obchodní prostředí přináší, a nové příležitosti z různých úhlů pohledu. Podporou různorodosti myšlení, která pramení z rozmanitosti ve zkušenostech a znalostech našich lidí, umožňujeme kreativitu a inovaci, která nám pomáhá udržet konkurenční výhodu v globálním tržním prostředí.