Benefity

Zaměstnanci Colgate jsou naším největším aktivem. Uvědomujeme si, že úspěch společnosti je poháněn našimi talentovanými a oddanými zaměstnanci, a proto oceňujeme přispění zaměstnanců Colgate tím, že nabízíme mzdu a benefity, které jsou konkurence schopné v tržním prostředí.

Zatímco některé specifické benefity pro zaměstnance se mohou lišit v jednotlivých zemích podle lokálních podmínek, programy benefitů většinou zahrnují podporu penzijních plánů, programy na podporu zdraví a wellness, placené volno a profesní rozvojová školení nad rámec programů běžných v daných lokalitách.

V pobočkách po celém světě se snažíme vytvářet programy a služby, které pomáhají našim zaměstnancům být úspěšní, jak v práci tak doma, prostřednictvím naší globální iniciativy "Live Better". V rámci "Live Better" nabízíme zaměstnancům řadu iniciativ na podporu zdravého životního stylu, jako je výživové poradenství, fitness na pracovišti, podpora jízdy do práce na kole, semináře o zdraví a finanční poradenství. V některých lokalitách je navíc zavedena služba hlídání dětí či flexibilní pracovní podmínky s cílem dosažení větší rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.